top of page
  • Yazarın fotoğrafıNurani Müdafa

Üstâd'a Mektup - 3

Muhterem, mükerrem, biricik Üstâd’ım!


Sizin evsafınız için kimileri kitaplar yazmıştır, kimileri şiirler yazmıştır. Birtakım âlimler ve profesörler icraatınızı tahkik edip hizmetinizin müessiriyetini, azamiyetini ve kudsiyetini yazmışlar. Şu kısacık mektubuma bu mesailden kısa sözler iliştirsem, belki mektubum küçük bir kitap olur. Lakin yine ben Ali Ulvi Kurucu'nun şu mısraları benim fikriyatımı tam tarif ediyor olması sebebiyle, her harfiyle mezkur âlim zâtın sözlerine iştirak ediyorum:


Gönüller Fatihi Büyük Üstad'a


Nuruyla bütün gönlümü fetheyleyen üstad!

Gönlüm seni, kudsî heyecanlarla eder yâd.

Milyonların imanını kurtardı cihâdın;

Par par yanar imanlı gönüllerdeki yâdın.

Coşturmada imanları, binlerle vecizen,

Tarihini kudsî heyecanlarla süzerken.


İlhâmımı mestetti tecellâ-yı cemâlin;

"Fâtih" gibi rehberleri andırmada hâlin.


Dağlar gibi sarsılmadın, en korkulu günlerde,

Her ânı ölümler dolu tazyikin önünde.


Dünyalara dehşet salıyor, sendeki iman;

Sarsılmayan imanına düşman bile hayran.


Rehber sana zîra, "Yüce Peygamberimiz"dir.

Ölmez eserin: Gençliğe gösterdiğin izdir.


Kur'ân-ı Kerimin ezelî feyzine erdin;

İnsanlığa, iman ve kemâl dersini verdin.


Ey başlara cennetlerin ufkundan inen tâc!

Âlem senin irfânına, irşâdına muhtaç.


Derya gibi nurlar taşıyor her eserinden;

"Allah"a giden Nurcuların rehberisin sen!


Milyonları derya gibi coşturmada "Sözler";

Cennetteki âlemleri seyretmede gözler.


Hikmet dolu her cümlede, Kur'ân'daki nur var;

Her lem'ada, bin bir güneşin huzmesi çağlar.


"Nur Yolcusu" insanlığa örnek olacaktır.

Kudsî heyecanlarla, gönüller dolacaktır.


Mefkûresi, günden güne erdikçe kemâle;

Gark olmada iç âlemi, en tatlı visâle.


Coştukça denizler gibi kalbindeki iman;

Bin ders-i hakikat veriyor ruhuna Kur'ân.


Âzâdedir İslâm'ı saran tehlikelerden;

Dâvâsı temiz çünkü siyasî lekelerden.


Her hamlesinin kuvve-i kudsiyesi vardır;

Vicdanları mesteyleyen ulvî sesi vardır.


Aşkın ezelî sırrına erdikçe gönüller;

Yer yer donatır ufkunu sevda dolu renkler.


Bir ülkeyi baştan başa fetheyledin ey Nûr!

Nurun olacaktır, bütün insanlığa düstur.


Kur'ân seni te'yid ediyor mu'cizelerle;

Ey şanlı gönül fâtihi hiç durmadan ilerle!


Târih-i hayatın doludur hârikalarla;

Hiç sönmeden âlemde güneşler gibi parla!


Manzûme-i şemsiyeyi temsil ediyorsun;

Heybetli fezâlarda hız almış gidiyorsun!


İmanlı nesiller, seni tâkip edecektir;

Yıllarca, asırlarca peşinden gidecektir.


Tarihi aşarken sen o iman dolu hızla,

Milyonları aşmış bütün evlâdlarınızla;


Birden açılır ruhuma esrarlı bir âlem,

Vasfeyleyemez aşkımı, şi'rimdeki nâlem...


Ali Ulvi Kurucu


Nurani Müdafa

Sizden Gelenler

12 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page