top of page
  • Abdulkadir Çelebioğlu

ABDÜLKADİR BADILLI AĞABEY'DEN HATIRALAR"Umûm vilayat-ı Şarkiye Nur Talebesidir."

Bediüzzaman Said Nursî (ra)

Nakleden: Abdülkadir Badıllı Ağabey (rh)


"Eskiden Kürdler Yavuz Sultan Selim vasıtasıyla İttihad-ı İslâm'a vesile oldukları gibi, İnşâallah sonradan ileride dahi yine Kürdler eskiden olduğu gibi tekrar İttihad-ı İslâm'a vesile olacaklar."

Bediüzzaman Said Nursî (ra)

Nakleden: Abdülkadir Badıllı Ağabey (rh)


"Mâzide Risale-i Nurları sadeleştrime ismi altında; kimisi artniyetli, kimisi safderunluğu ile bir takım teşebbüsler, hatta girişimler de oldu. Eskideki o girişimlerin icra edildiği günlerde üstadımız Hazretleri hayatta idi. Adı geçen sadeleştirme denilen tahriflerin hiç birisini kabullenmeyerek, yakın talebe ve hizmetkârları vasıtasıyla durdurdu. Menfice sadeleştirme tahrifi yapanların içinde meşhur kalemşörlerde vardı. Şu yazdıklarımın bir çok belgeleri yanımızda mevcuttur.

Şimdi hal-i hazırdaki tahrifçilere gelince, bunlar adı geçen belgelerden birçoğunu gördükleri halde, hiçbir kudsi belgeyi, hiçbir delil-i kat’iyyi dinlemeyerek , adeta bir büyük fitnenin, fesadın, dedikodunun, gıybetin yaygınlaşmasını istercesine mukaddes nurlarımızı tağyire, tahrife, sulandırmaya, devam etmektedirler. Tağyir edicilerin başındaki şahıs aşinalı aşiyanlarla değil, ecnebi ağyarla müşaverelerde bulunur ve hiçbir haklı öğütü dinlemeden Müslümanları, hasseten nur talebelerini birbirlerine düşürmek gibi bir planı uygulamaktadır.Bu planı uygularken sırtını nereye ve kimlere dayadığını bilirmisiniz? Bu şahsın artık neredeyse aleniyete çıkmış gibi olan iki tane istinadgâhı görülmektedir.

Birisi: halen bulunduğu coğrafyanın gizli servislerinin Yahudi karışımı sırrı kuvveti.

İkincisi: Mal, para, debdebe ve hükümet içinde hükümetlik sürme kabadayılığı.

Ama ashab-ı fil gibi, dünyevi, zahiren tantaneli, siyasetli, kuvvetlerine, -içi boş ve kof kuvvetlerine- dayanarak bu ifsadlı ve fitneli vaziyeti eğer devama kararlı iseler, bilinsinki çok yakında Allah’ın ebabil kuşları tepelerine zembu-ru belayı yağdıracaklardır. Ahirettede bu dehşetli, fitneli hatalarıyla cehennemi boylayacakları kat’idir.

Bu dehşetli fitneyi söndürme yönünde bir niyet ve girişimleri olmadığı takdirde, ehl-i ğiret,ehl-i namus, ehl-i basiret olan herkesin hususan nur talebelerinin hamiyetleri icabı olarak, bu gürûh-u muharrefine karşı tavır alması gerekmektedir.

İşte, bu ifsadkârane tahrifi yapan guruba karşı nurun hamiyeti namına tavır koyan basiretli nurcu kardeşlerimizi ve genç nurcuları bütün ruhumla tebrik ediyor ve başarılarına duacıyım.

Selam ve selamet hüdaya tabi olanlara olsun.

Melamet ve hüsran hevâ-i nefislerine uymuş olanlara olsun…

16.04.2013

Şanlıurfa

Abdülkadir Badıllı"

(Risale-i Nur’ları Sadeleştirme Adıyla Tahrif ve Değiştirme, s. 4)


"Üstâd, hep üç merhaleden bahsediyor daima. İmanı kurtarmak. Ondan sonra akaid-i sünnet-i seniyye ve şeriat-ı Muhammediye'yi ihya eylemek. Ondan sonra yeryüzünde İslâm'ın imparatorluğunu kurmak."

Abdülkadir Badıllı Ağabey (rh) 


"[Üstâd Bediüzzaman] daima ümit vermiş. Mesela Hutbe-i Şamiye'sini görmüşsünüzdür. Yemin ediyor. 'Yemin ederim ki Allah'a, hâkim-i istikbâl yalnız ve yalnız İslâm'ın olacaktır.' Kur'ân'ın hâkimiyeti olacaktır. Başka bir şey değil." 

Abdülkadir Badıllı Ağabey (rh) 


Selam ve dua ile.

Nurani Müdafa

Nakilleri Kaydeden: Abdulkadir Çelebioğlu

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page