top of page
  • Abdulkadir Çelebioğlu

ABDULLAH YEĞİN AĞABEY'DEN HATIRALAR - 1«Birgün Üstâdımız Hutbe-i Şamiye'nin tercümesini eline almıştı. "Benden siyaset istiyorlar" dedi.

"İşte benim siyasetim bu kitaptır!" dedi. Hutbe-i Şamiye'yi göstererek.

İmandan sonra en mühim mesele; Müslümanların birlik ve beraberliğidir. Orada İttihad-ı İslâm'dan bahsediyor. İttihad-ı İslâm'ın ehemmiyetinden bahsediyor.

İnşâAllah, Cenâb-ı Hak; orada söylediği gibi İttihad-ı İslâm'a da Müslümanları, bütün kardeşlerimizi muvaffak edecektir.»

Abdullah Yeğin Ağabey (rh) 


«Mademki Nur Talebeleri, Risale-i Nur’u sevenler istihdam olunuyor. Hepsi, ne kadar ayrı ayrı da görünse gayeleri birdir. Gayeleri bir olduğu için her tarafa Risale-i Nur'un neşrine vesile olacaklar. Bana darılan sana gelecek, ona darılan ondan gidecek derken hepsi takılacak Risale-i Nur’a. Yani bu böyle oluyor bakıyorum. Benim eskiden çok canım sıkılırdı. "Niye böyle ayrı ayrı dershaneler oluyor?" filan diye. Sonra baktım hikmeti, herkesin kendine göre cemaati var. Ve hep Risale-i Nur okuyorlar. Program bir. "Gaye bir ise hepsi birdir" diyor Üstâd. "Mesalikte ve meşreblerde ittihad mümkün olmadığı gibi, caiz de değildir." (Hutbe-i Şamiye, s. 99) Gaye bir ise, hepsi bir demektir. Hutbe-i Şamiye'nin sonunda yazıyor. Eee peki "Nurcular parça parça olmuş!" diyorlar. Ne parça parça olması? İş bölümü yapmışlar diyorum ben de. Hepsi, nerede vazife var oraya gitmiş orada çalışıyor. Birbirlerinin aleyhinde olmamak şartıyla nedir? Aynı gayede Nur'u parlatmaktır. Her yerde Nurlar parlayacak, okunacak.»

Abdullah Yeğin Ağabey (rh)  


"Hizmetkârlıktan başka bizim ne makamımız var, ne rütbemiz var, ne de maddî - manevî bir şey isteğimiz var."

Abdullah Yeğin Ağabey (rh)


"Böyle etrafına insanları güldürerek veya böyle şaklabanlıkla, insanları toplamaya çalışmak; zaten dinen de câiz değil. Aklı başında olan onları dinlemez."

Abdullah Yeğin Ağabey (rh)


"Bir gün bir iş için iki elim önde birbirini durumda, farkında olmadan hürmetkârâne bir tavırda Üstâd'ın önünde durmuştum. O, beni şiddetle azarladı. 'Ben hürmet istemiyorum!' diye hiddet etmişti."

Abdullah Yeğin Ağabey (rh)

(Nakleden: Abdulkadir Nurzade

Kayıt Tarihi: 11.04.2022)


"Hatıraların hepsi, Risale-i Nur'dur. Risale-i Nur'un içindedir."

Abdullah Yeğin Ağabey (rh)

(Nakleden: Celal Huyut


Selam ve dua ile.

Nurani Müdafa

Nakilleri Kaydeden: Abdulkadir Çelebioğlu

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page