top of page
  • Abdulkadir Çelebioğlu

ABDULLAH YEĞİN AĞABEY'DEN HATIRALAR - 2


"Risale-i Nur'a ve Üstâdımıza sadakatle hizmetler yapan kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Bizim gayemiz Üstâdımızın emrinden ayrılmamak ve Üstadımıza sadakat göstermektir.

Şimdi Risale-i Nurları küçük düşürecek, tezyif edecek, tahrif edecek fikirleri kabul etmiyoruz. Said Nursi Hazretlerinin kim olduğunu bir asırdır bütün dünya duymuştur.

Bir şahs-ı manevî'de iki tane Üstâd olmaz. Biz Üstâdımız Bedîüzzaman'a sadakat için bu çalışmaları yapıyoruz.

Kimseye bir hakaretimiz ve küçük düşürüşümüz yoktur. Ne yapıyorsak, ihlâs düsturları dairesinde yapmaya çalışıyoruz. Elbette bazılarımızda kusur olacak, çünkü insanız. Daima kusurlarımızdan tevbe ediyoruz. Rabbimizden özür diliyoruz. Yanlış hareket edenlerin de tevbe etmelerini arzu ediyoruz.

Risale-i Nur Talebesi olmaya çalışan

Abdullah Yeğin

11 Nisan 2013"

(Risale-i Nur’ları Sadeleştirme Adıyla Tahrif ve Değiştirme, s. 4)


«Fedakâr, sadâkatlı, hâlis, çalışkan kardeşimiz Abdülkadir.

  Ben, senin yazdığın “Üstâdımızın Mufassal Tarihçesi”ni bir daha gözden geçirdim. Seni tebrik ederim.. ve sadakat ve fedakârlığın ve haksız iddialara müskit cevablar verişin, kitabının istikamet delilidir. Cenâb-ı Hakk Urfa'mızdan seni bu yolda istihdam eylediği için, Rabbimize şükrettim. Cenâb-ı Hakk bizi nefsimize, hususan kendisinden başkasına güvendirmesin. Enaniyet ve kendini beğenmekten cümlemizi muhafaza buyursun. Amin.

  Hakikaten, bu “Tarihçe” itimada şâyan olmuştur. Daha da güzel olabilirdi. İkinci tab'ı daha iyi olmasını Rabbimizden niyaz ederim.

  Hayalimden geçerdi; Nurlar hakkında, Üstâdımız hakkında ben de böyle bir şey bazen düşünürdüm. Fakat benim halim buna mani' idi. Elhamdülillah ona sen muvaffak olmuşsun. Köylü olmak sadâkata mani' değil, ihlâsa mani' değil.. Nurlara sadık olanları Cenâb-ı Hakk istihdam ediyor. şimdiye kadar çoklarını görüyoruz.

  Cenâb-ı Hakk, bizlere en büyük ikrâmını Nurlarla yapmış. Onun değerini bilen ve hakkıyla ona sadık olanlardan eylesin cümlemizi. Amin!..

  Benim ismim ile geçen hâtıralarda ufak bazı hatalar düşmüş... 

{Muhterem Abdullah YEĞİN ağabeyin işaret buyurdukları yerler düzeltilmiş ve diğer tabsiyelerine harfiyyen uyulmuştur. Abdulkadir BADILLI}

Garpta garip kardeşiniz  

Araçlı Abdullah»

(Mufassal Tarihçe-i Hayat, c. 1, 3. Baskı, s. 24-25)


"Birkaç gündür Risale-i Nur hakkında Üstâd'ımızın fikirlerine muhalif olarak, Üstâd'ımız razı olmadığı halde, Üstâd'ın vârisleri razı olmadığı halde, Üstâd'ın talebeleri, Risale-i Nur Talebeleri dünyanın her tarafına dağıldığı halde 'Risale-i Nur Anlaşılmıyormuş!' diye sadeleştirme diye bir uydurma çıkardılar. Üstâd Bediüzzaman'ı dinlemezsek, başka kimseyi dinlemeyiz! Allah bizi Üstâd'ımızdan ayırmasın! Üstâd'ımıza hakaret edenler, cezalarını Allah'ın izniyle bulurlar, diyeceğim."

Abdullah Yeğin Ağabey (rh)


"Muhalefet edenler haksızdır. Ecnebîleri daha ziyade İslâmî birlik-beraberliği istemeyenlerin zoruyla oluyor o iş. İslâmî birliği beraberliği istemeyenler; başta Yahudiler, Siyonistler.. Üstad, İttihad-ı İslâm üzerinde çok duruyor. Hutbe-i Şamiye'si bunu çok güzel izah ediyor. Bunu istemeyenler hakikî Müslüman değildirler. Menfaatçidirler."

Abdullah Yeğin Ağabey (rh)


Selam ve dua ile.

Nurani Müdafa

Nakilleri Kaydeden: Abdulkadir Çelebioğlu

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page