top of page
  • Abdulkadir Çelebioğlu

ALEVÎLİK VE İMAMET DERLEMESİ'NDEN


(Alevîlik ve İmamet, İttihad Yayıncılık, İstanbul, Nisan 1995)


«Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri'nin te'lif ettiği Risale-i Nur Külliyatında, doğrudan doğruya Kur'ân'dan alınan derslerle, asrımızın mühim mes'elelerine isabetli izahlar getirilmiştir. İslâm birlik ve kardeşliğine zararlı düşen nizâ' ve ihtilaflara sebeb olan İmamet ve Hilâfet gibi bazı mes'elelerde de ihtilâfı bertaraf edecek izah ve düstûrları da neşretmiştir.» (Alevîlik ve İmamet, s. 7)


«Resulullah'ın (A.S.M.) sünnetini, yani tebliğ ettiği ve yaşayarak gösterdiği İslâmiyet'i müdafaa edip tarafdarlığını gösteren ve yaşayarak neşreden Âl-i Beyt ve onlarla aynı yolda beraber olanlar, mezkûr hakikat müvacehesinde Allah'ın en makbul kulları oldukları anlaşılır.» (Alevîlik ve İmamet, s. 9)


«İmam-ı Ali Radıyallahu Anhu ve O'nun neslinden gelen Âl-i Beyt (Ehl-i Beyt) Âlem-i İslâm'ın manevî merkezi olarak kıyamete kadar devam edecektir. Hazret-i Ali'yi (R.A.) sevmek ve ittiba etmek, Kur'ân'da ve hadislerde gayetle ehemmiyetli gösterilmiştir. Bütün ehl-i sünnet avamdan padişah ve halifelere kadar, evliyadan kutb-ul a'zamlara kadar, müçtehidlerden Mehdi'ye kadar İmam-ı Ali'ye (R.A.) hürmet ve muhabbetle bağlıdırlar ve bağlı kalacaklardır.» (Alevîlik ve İmamet, s. 57)


Selam ve dua ile.

Nurani Müdafa

Derleyen: Abdulkadir Çelebioğlu

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page