top of page
  • Yazarın fotoğrafıNurani Müdafa

ÂSÂR-I MEHMED KAYALAR'DAN NOTLAR - 11

Güncelleme tarihi: 18 Kas 2022

Mehmed Kayalar, Âsâr-ı Mehmed Kayalar, Hususî Baskı, Nisan 2014, İstanbul


Nurdan Kıvılcımlar


"Risale-i Nur; Eshab-ı Kiram'ın gittikleri cadde-i kübrayı gösterir. Bu âsâr-ı kudsiye, maddî ve ma'nevî kemalâtın sembolü ve timsali olduğu gibi; lisan, üslûb, belâgat, selaset-i beyan, mümtaziyet ve câmiiyet itibariyle de bir hârika-i acibedir."

(Mehmed Kayalar, Nurdan Kıvılcımlar, s. 4)


"Risale-i Nur; te'lif edildiği lisan içinde bir bedîa-i fıtrat ve bir mahzen-i hakaik ve hikmet olarak da bir şahika-i iftihardır."

(Mehmed Kayalar, Nurdan Kıvılcımlar, s. 4 - 5)


"Risale-i Nur; terennüm ettiği lisanı, bütün lisanların fevkine îsale vesilesidir."

(Mehmed Kayalar, Nurdan Kıvılcımlar, s. 5)


"Eğer muhterem Üstâd'ımız şiire itibar etselerdi, sultanu'ş-şuara nâmı ile ma'ruf zevâtın mahcubiyetleri efzûn (ziyâde) olurdu."

(Mehmed Kayalar, Nurdan Kıvılcımlar, s. 5)


"İttihâd-ı Ahmedîdir çare-i aman bize.

Ehl-i Hak! Gel, Hizb-i Kur'ân-ı Azîmüşşan'a gel..."

(Mehmed Kayalar, Nurdan Kıvılcımlar, s. 8)


"Nur ile erdi uyumuş kalblere taze hayat,

Merhaba ey Şârih-i tılsımküşâ-i kâinat!"

(Mehmed Kayalar, Nurdan Kıvılcımlar, s. 11)


"Lisanın hak, delilin hak, misâl-i burc-u enversin,

Müşa'şa' feyz-i Kur'ân'dan donanmış bir münevversin."

(Mehmed Kayalar, Nurdan Kıvılcımlar, s. 12)


"Hizb-i Kur'ân'ız ki; candan geçmişiz, merdaneyiz.

Vuslat-ı Yezdan'ı gaye etmişiz; pervaneyiz."

(Mehmed Kayalar, Nurdan Kıvılcımlar, s. 15)


"Korkumuz yok, bir den-i dünya içün bed-mayeden,

Hakk içün geçtik; ömürden, haneden, sermayeden."

(Mehmed Kayalar, Nurdan Kıvılcımlar, s. 15)


"Can feda ettik şeriat uğruna, ukba içün.

Yıkmışız biz han û manı, Kâbe-i ulya içün."

(Mehmed Kayalar, Nurdan Kıvılcımlar, s. 15)


"Hakk'a iman eyleyen dönmez; verir candan seri,

Küfrü te'dib gayemiz; açtık cihâd-ı ekberi."

(Mehmed Kayalar, Nurdan Kıvılcımlar, s. 15)


"Mevcelendi bir sadâ-yı Nur ile bu gönlümüz,

Nur'a müştak bir gedayız, istemez su gönlümüz."

(Mehmed Kayalar, Nurdan Kıvılcımlar, s. 15)


"Dolaştım beldeler, gördüm şehirler,

Dermansız gönüller, dumansız evler,

Yakıyor vicdanı, seyret hüsranı,

Akmıyor nehirler, Kur'ân'sız evler."

(Mehmed Kayalar, Nurdan Kıvılcımlar, s. 18)


"Behresiz ilimden bir sürü molla,

Değişir imanını; parayla, pulla,

Verir fetvaları hakka muarız,

Haince hayâsız, söyler gümansız."

(Mehmed Kayalar, Nurdan Kıvılcımlar, s. 18)


"Nur'dan kandiller yandı fezada,

Parlıyor yıldızlar; arzda, semada,

Risale-i Nur ki, geldi imdada,

Paydoslar çalındı, şerr-i fesada..."

(Mehmed Kayalar, Nurdan Kıvılcımlar, s. 20)


"Ey fedakâr! Sen ki; hoşnud eyledin Peygamber'i.

Var ol! Ey din vârisi, asrın mücahid ekberi!"

(Mehmed Kayalar, Nurdan Kıvılcımlar, s. 27)


"Sönsün o dalâlet seli, mümkündü bu akla...

Ey Nur! Koca bir âlemi tut, şimdi kucakla..."

(Mehmed Kayalar, Nurdan Kıvılcımlar, s. 28)


"Ne olur vahdeti tut, gayret-i İslâm'a sarıl,

Ver bütün kuvveti İslâm'a; muhabbetle katıl."

(Mehmed Kayalar, Nurdan Kıvılcımlar, s. 38)


"Dini yıkmakda küfür, ehl-i dalâlet, ilhad,

Yetişin ehl-i fazilet ve diyanet; İmdad!"

(Mehmed Kayalar, Nurdan Kıvılcımlar, s. 39)


"Silkin; Ey millet-i merhume aceb, durma yeter!

Sana nâzır duruyor; işte büyük Peygamber..."

(Mehmed Kayalar, Nurdan Kıvılcımlar, s. 40)


"Gel ey nefsim! Avalimden taşan tesbihle gel vecde...

Bütün sâcid kesilmiş; kâinat sakfinde kıl secde..."

(Mehmed Kayalar, Nurdan Kıvılcımlar, s. 43)


"Koca tarih; nice bin şanlı fetihlerle dolu;

Dedemin çünki; demirdendi, çelikdendi kolu."

(Mehmed Kayalar, Nurdan Kıvılcımlar, s. 46)


"Öyle dehşetti ki dağdan dağa çarpan nefesim;

Sanki sarsardı zemini, benim imanlı sesim..."

(Mehmed Kayalar, Nurdan Kıvılcımlar, s. 46)


"Silkinmeni bekler; baksana, duruyor eyyam.

Davran yine arslan gibi, manzume-i İslâm..."

(Mehmed Kayalar, Nurdan Kıvılcımlar, s. 48)


"Kâle almam nefsimin ikbalini, idbarını;

Yırtarım hak uğruna görsem adüvvün bârını..."

(Mehmed Kayalar, Nurdan Kıvılcımlar, s. 50)


"Hakk'a nâzır gözlerim; hiç masivayı istemez;

Rütbe, mansıb hep senin; ruhum fenayı istemez..."

(Mehmed Kayalar, Nurdan Kıvılcımlar, s. 50)


"Gecenin mâtemi girdikçe açık sînelere;

Karışır nâle-i bîkes, şakıyan nağmelere..."

(Mehmed Kayalar, Nurdan Kıvılcımlar, s. 54)


"Ey Nur! Sana canan ile canım fedadır.

Firdevs-i muallâ diye ansak da sezâdır."

(Mehmed Kayalar, Nurdan Kıvılcımlar, s. 54)


Selam ve dua ile.

Nurani Müdafa

Notları Alan: Abdulkadir Çelebioğlu

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


bottom of page