top of page
  • Yazarın fotoğrafıNurani Müdafa

ÂSÂR-I MEHMED KAYALAR'DAN NOTLAR - 7

Mehmed Kayalar, Âsâr-ı Mehmed Kayalar, Hususî Baskı, Nisan 2014, İstanbul


Mîzan 


"Müşkülleri hiç eder, sabr-u sebat erleri,

Âsân eder güçleri, mert kişinin elleri..."

(Mehmed Kayalar, Mîzan, s. 1)


"Sabr-u sebat sahibi kalbi metin mertlerin,

Yardımiyle hal olur müşkülleri fertlerin."

(Mehmed Kayalar, Mîzan, s. 1)


"Ey hak ve hakikatin hâdimleri!

Selâmet ve saadetinizi isterseniz; vücûtlarınızı, öyle bir nokta-i mihrakıye etrafında halkalandırınız ki nizamınız, âleme nizam versin."

(Mehmed Kayalar, Mîzan, s. 2)


"Gâfil ve mütecaviz beşer, Hâlık'ın esma-i İlâhîsini âlem-i mülk ve melekûta i'lan ettiği hâlde, O'na 'Tanrı' demek veya Kur'ân'da görülmeyen ve İslâm'da olmayan tabir kullanmak Sultan-ı Ezel ve Ebed olan bir Zât-ı Kadîr'in kudretine karşı bir tecavüz olmaz mı?"

(Mehmed Kayalar, Mîzan, s. 5)


"İktisadî refahın teminine medâr olan doktrin ise; cümlelerimiz içerisinde abideleşen esasat-ı Kur'âniyenin lâ-yetegayyer ahkâmının tatbikidir."

(Mehmed Kayalar, Mîzan, s. 8)


"Müslümanların tek kalesi, tahassüngâhı Kur'ân'ın daire-i kudsîsi ile İslâm şeriatının aşılmaz hatt-ı müdadaası ve zabt edilmez mevzileridir."

(Mehmed Kayalar, Mîzan, s. 18)


"Tasni'ciler (riyakârlar) izzette, biz de daire-i zahmette karargâh kurduk..."

(Mehmed Kayalar, Mîzan, s. 19)


"Hayalden gelir insana tesliyet,

Pür iğbirardır, yüzü gülmez hakikatın." (Abdülhak Hâmid Tarhan)

(Mehmed Kayalar, Mîzan, s. 21)


"Hayal ile meyl-i arzu ve visal olunmaz."

(Mehmed Kayalar, Mîzan, s. 21)


"Hayatım boyunca istiğna-i mutlak düstûrunu rehber edindim. Namık Kemal'in şu beyti, hayat düstûrumdur.

'Kimsenin lütfuna olma talib,

Bedeli; cevher-i hürriyettir.' "

(Mehmed Kayalar, Mîzan, s. 30)


Selam ve dua ile.

Nurani Müdafa

Notları Alan: Abdulkadir Çelebioğlu

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page