top of page
  • Yazarın fotoğrafıNurani Müdafa

ÂSÂR-I MEHMED KAYALAR'DAN NOTLAR - 8

Mehmed Kayalar, Âsâr-ı Mehmed Kayalar, Hususî Baskı, Nisan 2014, İstanbul


Mîzan


"En büyük hak, hakkı tebliğ etmektir."

(Mehmed Kayalar, Mîzan, s. 31)


"Hukuk-u İlâhî'den müsamaha ve fedakârlık yapılmaz."

(Mehmed Kayalar, Mîzan, s. 31)


"Hakkı kabul, imanın şiarıdır. Hakkı red, dalâletin alemidir."

(Mehmed Kayalar, Mîzan, s. 32)


"Muhabbet; daire-i itidalden çıksa, âfet olur."

(Mehmed Kayalar, Mîzan, s. 32)


"Menfaat-i dünyeviye gölge gibidir. Sen onun arkasından gitsen o kaçar, sen onu bıraksan o senin arkandan gelir."

(Mehmed Kayalar, Mîzan, s. 32)


"Niyetsiz amel, ruhsuz ceset gibidir."

(Mehmed Kayalar, Mîzan, s. 32)


"Hilkatın fıtratında mündemiç en şedid arzu Tevhiddir."

(Mehmed Kayalar, Mîzan, s. 33)


"Azme yapış, sa'ye sarıl, gaye ve hedefe ulaş."

(Mehmed Kayalar, Mîzan, s. 33)


"İttihâd: Elfazın ihtilâtı değil, efkârın imtizâcıdır."

(Mehmed Kayalar, Mîzan, s. 34)


"Kalb nazargâh-ı İlâhîdir, masivaya ayna olamaz."

(Mehmed Kayalar, Mîzan, s. 35)


"İrtibat olmasa, ittihâd olmaz."

(Mehmed Kayalar, Mîzan, s. 35)


"Gazada rıza-yı İlâhîden başka gaye güdenler,

Gazi değil katil, şehit değil maktuldür."

(Mehmed Kayalar, Mîzan, s. 37)


"Hatt-ı itidali daima muhafaza eden mutedil olur, mutedil olan selâmeti bulur."

(Mehmed Kayalar, Mîzan, s. 37)


"Kur'ân'a ta'zim; O'nun emirlerini yerine getirmektir."

(Mehmed Kayalar, Mîzan, s. 38)


"En büyük musibet: Günahta (masiyette) ısrardır."

(Mehmed Kayalar, Mîzan, s. 39)


"Evet, musibetler doğacak hayırların müjdecisidir. Sûreti nâhoş fakat sîreti hoştur."

(Mehmed Kayalar, Mîzan, s. 39)


"Güzel baharlar, cennet-misâl yeşillikler; karlardan, fırtınalardan, boralardan sonra gelir."

(Mehmed Kayalar, Mîzan, s. 39)


"Her şeyin bir sonu, bir hududu var. Dine hizmetin sonu ve hududu yoktur."

(Mehmed Kayalar, Mîzan, s. 40)


"Kur'ân'ın ahkâmını kendi efkârınıza değil,

Efkârınızı Kur'ân'ın ahkâmına uydurun."

(Mehmed Kayalar, Mîzan, s. 40)


"Her şey çoğalınca kıymeti azalır.

İlim Ve edep ise çoğaldıkça kıymeti artar."

(Mehmed Kayalar, Mîzan, s. 41)


"Aranızda ihtilâf çıkarmayın, zira sizden evvelkiler aralarında ihtilâf çıkardıklarından helâk oldular."

(Mehmed Kayalar, Mîzan, s. 42)


"Yalan, hilkât-ı âleme münâfidir."

(Mehmed Kayalar, Mîzan, s. 42)


"Sû'-i zandan kaçınınız. Sû'-i zan tecessüse, tecessüs de gıybete yol açar."

(Mehmed Kayalar, Mîzan, s. 43)


"Menfî milliyet hisleriyle müteharrik kör hissiyatlı bedbahtları ciddî tanı... Onları tanımakla Peygamberinin kudsî şeriatının düşmanlarını bilmiş olacaksın."

(Mehmed Kayalar, Mîzan, s. 45)


Selam ve dua ile.

Nurani Müdafa

Notları Alan: Abdulkadir Çelebioğlu

Son Yazılar

Hepsini Gör

Commentaires


bottom of page