top of page
  • Yazarın fotoğrafıNurani Müdafa

ÂSÂR-I MEHMED KAYALAR'DAN NOTLAR - 9

Mehmed Kayalar, Âsâr-ı Mehmed Kayalar, Hususî Baskı, Nisan 2014, İstanbul


İslâm'da Uhuvvet ve İttihâd


"Mü'min, iman haysiyetiyle sârihan zâlime taraftar olup yardım etmez, lâkin aldanmak ihtimali vardır."

(Mehmed Kayalar, İslâm'da Uhuvvet ve İttihâd, s. 7)


"İnanan, iman eden kimse dönmez."

(Mehmed Kayalar, İslâm'da Uhuvvet ve İttihâd, s. 12)


"Adavet hissi, sade adüvvallah olan Hâlık'ın düşmanlarına tevcih edilmelidir."

(Mehmed Kayalar, İslâm'da Uhuvvet ve İttihâd, s. 16)


"Bütün mü'minlerin, din kardeşlerine, ma'ruz kalacakları her nevi tecavüzlere karşı siper vazifesi görerek öyle mütecavizlerin bütün tasaddîlerine karşı koyarak bir nevi kalkan olmak mecburiyetleri vardır."

(Mehmed Kayalar, İslâm'da Uhuvvet ve İttihâd, s. 22)


"Uhuvvet ve muhabbetin temeli, hüsn-ü hulkdur."

(Mehmed Kayalar, İslâm'da Uhuvvet ve İttihâd, s. 31)


"Hayatın bütün acılarını izale eden güzel ahlâk olduğu gibi, hayatı zehir hâline çeviren, kâinatı insanın başına karanlık zindan eden de sû'-i hulkdur."

(Mehmed Kayalar, İslâm'da Uhuvvet ve İttihâd, s. 31)


"Her insan ve mahlûk, kendi şeklindeki ile ve kendine benzeyen ile ünsiyet ve ülfet kurar."

(Mehmed Kayalar, İslâm'da Uhuvvet ve İttihâd, s. 33)


"Uhuvvetin mebdei sadakattir. Sıdkın neticesi uhuvvettir. Uhuvvet te'sis ederse, alâka muhabbete inkılâb eder. Muhabbetin derece-i â'lâsı, hıllettir."

(Mehmed Kayalar, İslâm'da Uhuvvet ve İttihâd, s. 37)


"İnsanların ziyneti; hüsn-ü hulktan neş'et eden haslet-i memduhadır."

(Mehmed Kayalar, İslâm'da Uhuvvet ve İttihâd, s. 39)


"Rıfk ile muamele edenler nedâmete giriftar ve insanların mezemmetine dûçar olmazlar."

(Mehmed Kayalar, İslâm'da Uhuvvet ve İttihâd, s. 47)


"Hakk-ı uhuvvet; müslimîne duadır."

(Mehmed Kayalar, İslâm'da Uhuvvet ve İttihâd, s. 47)


"Temas ve sohbetlerde mizaha meyletmek, ciddiyet ve vakarı ref' ettiği gibi, hadden efzûn ciddiyette kibri işmam eder."

(Mehmed Kayalar, İslâm'da Uhuvvet ve İttihâd, s. 50)


Selam ve dua ile.

Nurani Müdafa

Notları Alan: Abdulkadir Çelebioğlu

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page