top of page
  • Abdulkadir Çelebioğlu

AVRUPA BİRLİĞİ VE MEDENİYETİ YERİNE İSLÂM BİRLİĞİ DERLEMESİ'NDEN


(Avrupa Birliği ve Medeniyeti Yerine İslâm Birliği, İttihad Yayıncılık, İstanbul, Nisan 2000)


«Herkes istediği gibi şahsî görüş, kanaat beyan edebilir. Fakat Risale-i Nur adına, Bediüzzaman Hazretleri namına konuşurken dikkat etmek mecburiyeti vardır. Evvelâ samimi olarak inandıktan sonra, bütün Külliyat'ın nazara alınması gerekmektedir. Bir tek bahsi ele alıp da hüküm çıkarmaya gidenler hem aldanır hem aldatırlar.» (Avrupa Birliği ve Medeniyeti Yerine İslâm Birliği, s. 7)


«Evet, Avrupa'dan gelen ve getirilen bid'alardan, dalâletlerden, dünyaperestlik ve sefahetlerden insanları ikaz ve irşad etmek ve def'-i mefâsid kâidesiyle medeniyet-i sefîhenin çirkinliğini ve sefîh medeniyet taraftarı olan cereyanların İslâm dünyasına karşı düşmanlıklanını gösterip cazibedâr sefahetlerden nefret verdirip insanları kurtarmak, Risale-i Nur'un ehmmiyetli bir vazifesidir. Çünkü âhirzaman fitnesinin tahribatını tamir etmek asrın müceddidine aittir.» (Avrupa Birliği ve Medeniyeti Yerine İslâm Birliği, s. 8)


«Üstâd Bediüzzaman Hazretleri, talebelerine ve Nurlardan istifade eden herkese İttihâd-ı İslâm'ı gösteriyor. Müslümanların İslâm Birliği için çalışmalarını ve gayret göstermelerini istiyor. Burada bir defa daha tekrar ediyoruz "Bu zamanın en büyük farz vazifesi İttihâd-ı İslâm'dır." (Hutbe-i Şamiye, s. 90)

Biz müslümanlar, bu zamanda dağınık bulunan İslâm Dünyasının birliğine gayret edelim. İnşâallah İslâm Birliği hakikî olarak teşekkül eder. Ondan sonra İslâm Birliği'nin merkezi, ister Avrupa Birliğiyle, ister Amerika ile, ister Rusya Birliğiyle İslâm cemiyetinin menfaatleri istikametinde istediği anlaşmaları yapsın. Hiç bir Müslümanın buna bir şey diyeceği olamaz. Ama böyle hâkim değil mahkum bir vaziyette ve İslâm Birliği kurulmadan müslümanın yönünü Avrupa'ya çevirmek, geçen asırdaki helaket ve felaketimizin daha da artmasına sebep olur.

Hâl bizi aldatmasın, bu durumun hep böyle devam edeceğini kim söyleyebilir? "Pek cüz'î ve mütehavvil ve mahdut olan hâli, geniş istikbâl ile mübadele eden kazanır." (Tarihçe-i Hayat, s. 131)» (Avrupa Birliği ve Medeniyeti Yerine İslâm Birliği, s. 125)


Selam ve dua ile.

Nurani Müdafa

Derleyen: Abdulkadir Çelebioğlu

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page