top of page
  • Abdulkadir Çelebioğlu

BAYRAM YÜKSEL AĞABEY'DEN HATIRALAR

Güncelleme tarihi: 18 Kas 2022Bayram Yüksel Ağabey, Üstâd Bediüzzaman Hazretleri’nin son vasiyetnamesinde geçen "bir iki adam daha" tabiri ile ilgili şöyle demişti; "Son vasiyet yazılırken, Zübeyir Ağabey ile ben Üstad'ımızın yanında olduğumuz için, bizi ismen yazmadı."

(Nakleden: Abdulkadir Nurzade

Kayıt Tarihi: 11.07.2021)


"Dünyanın Kanun-u Esasisi Risale-i Nur Olacak!"

Bediüzzaman Said Nursî (ra)

Nakleden: Bayram Yüksel Ağabey (rh)

(https://youtu.be/GoN_hWFV7oY)


"Yeni talebeler ve az tanınan kimseler için âzamî hüsn-ü zan, aynı zamanda yanılmamak zarar görmemek için de adem-i itimad."

Bayram Yüksel Ağabey (rh)

(Nakleden: Cem Özgen

Kayıt Tarihi: 22.02.2022)


"Her Üstâd'ı gören ve hatıra nakledene itibar etmeyin. Bazen kişi muhayyilesini karıştırıyor."

Bayram Yüksel Ağabey (rh)

(Nakleden: Abdulkadir Nurzade

Kayıt Tarihi: 11.04.2022)


"Üstâd Hazretleri'nin vekili, Üstâd değildir. Bazen methedeceğim derken, mat ediyorlar."

Bayram Yüksel Ağabey (rh)

(Nakleden: Abdulkadir Nurzade

Kayıt Tarihi: 31.07.2022)


Merhum Bayram Yüksel Ağabey'den defaatle işittiğimiz, ders esnasında "Lâhikalar"ı [veya Tarihçe-i Hayat'ı] ve "Sözler" mecmuasını ele alarak şöyle derdi;

"Kardeşim, bunu buna tercih eden hata eder. Sözler'deki hakâik nasıl Kur'ânî bir eser ise ve ilham ve sünûhât ile yazdırılmış ise Lâhikalar da bu asrın hizmet tarzlarının ve usûlünü gösteren hizmet düstûrlarıdır. Bunlar da Kur'ânîdir ve kıyamete kadar hükümleri bâkîdir."

(Nakleden: Abdulkadir Nurzade

Kayıt Tarihi: 16.09.2022)


Bayram Yüksel Ağabey derdi ki;

"Kardeşim! Lâhikalar, geniş İhlâs ve Uhuvvet Risalesi'dir."

Tabiri câiz ise Lâhikalar, o risalelerin tatbikatı ve şerhi olmuş.

(Nakleden: Abdulkadir Nurzade

Kayıt Tarihi: 16.09.2022)


Bayram Yüksel Ağabey, "Tarihçe-i Hayat" mecmuası için de defaatle "on ordu, yirmi mecmua kuvvetinde" olduğunu Üstâd'ımızın ifade ettiğini söylemişlerdi.

(Nakleden: Abdulkadir Nurzade

Kayıt Tarihi: 16.09.2022)


Selam ve dua ile.

Nurani Müdafa

Nakilleri Kaydeden: Abdulkadir Çelebioğlu

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page