top of page
  • Yazarın fotoğrafıNurani Müdafa

BEYÂNÂT VE TENVİRLER - 2

Güncelleme tarihi: 21 Nis 2022

بِاسْمِهٖ سُبْحَانَهُ


Otuz beş senedir ki, siyaseti bırakmıştım ve Nurculara da "Bırakınız!" diyordum. Sebebi: Siyaset ihlası kırar. Fakat şimdi hissettim ki, bazı münafıklar dindarları perde yapıp dini siyasete alet; sonra da siyaseti dinsizliğe alet etmeye çalıştıklarından safdil dindarların hatırı için bir-iki defa siyasete baktım, gördüm ki: Bizi bu üç-dört mahkemede, "Dini siyasete alet ediyor" diye itham edenler kendileri dessâsâne dini tezyif etmek için kendileri, sonra da siyaseti dinsizliğe alet etmek için dinsizlik düsturlarını kanuna bağlamak gibi dünyada hiçbir şeddad, hiçbir zalimin yapmadığı bir dehşet gördüm.


Şiddetli bir me'yusiyetim içinde, hürriyet başında bizimle, yani İttihâd-ı Muhammedi (a.s.m.) Cemiyeti ile, İttihâdçıların bir kısmındaki gizli farmasonlara muarız ve manen bizimle, yani İttihâd-ı Muhammedî ile müttefik olan Ahrar Fırkası yine otuz beş sene sonra dirildi, yine uyandı.


Birden şeâir-i İslâmiyenin başında olan Ezan-ı Muhammedî'yi farmasonların zincirlerini kırıp ilân etmesiyle; siyasetten kat-ı alâka eden, eskide "İttihâd-ı Muhammedî" şimdi "Nurcular" namını alan ve İttihad-ı İslam içinde bulunan kardeşlerimiz yanlış basmamak için bazı şeyleri söylemek isterdim.


Fakat Risale-i Nur benim bedelime konuşuyor dedim, yüzümü çevirdim.


(Gayr-ı Münteşir Mektûb, 0076/1554)

اَلْبَاقٖى هُوَالْبَاقٖى

Kardeşiniz

Said Nursî

(Beyânât ve Tenvirler, s. 10-11)


Selam ve dua ile.

Nurani Müdafa Heyeti

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page