top of page
  • Yazarın fotoğrafıNurani Müdafa

BİR ÜSTAD TANIYORUMBir Üstad tanıyorum, o da Bediüzzaman,

Bir Üstad tanıyorum, en büyük bir kahraman,

Bir Üstad tanıyorum; asrın vekili ancak

Lailahe illallah, elinde duran sancak.


Bir Üstad tanıyorum, imandan bir kaledir...

Bir Üstad tanıyorum, Nurlardan bir hâledir.

Bir Üstad tanıyorum, imanı dalga dalga,

Tard eder vesveseyi, şüphe bırakmaz akla.


Bir Üstad tanıyorum, zulme boyun eğmemiş,

Bir Üstad tanıyorum, hiçbir tâviz vermemiş...

Bir Üstad tanıyorum, cihanşümul mücahid!

Bir Üstad tanıyorum, içiyle dışı Said...


Bir Üstad tanıyorum, güneşler kadar yüksek

Hak söyler ne söylerse, bütün sözleri gerçek.

Bir Üstad tanıyorum, gözlerinden nur saçar

Bir Üstad tanıyorum, kâfirler ondan kaçar.


Bir Üstad tanıyorum, şefkatın timsalidir.

Bir Üstad tanıyorum, imânın misâlidir.

Bir Üstad tanıyorum, ıslah etmiş nefsini,

Bir asırlık ömründe kısmadı nefesini.


Bir Üstad tanıyorum, cevherdir bütün sözü,

Allah, Kur'ân Peygamber, davasının en özü.

Bir Üstad taniyorum, ilân etti tevhidi,

Kahretti zalimleri, yere serdi mülhidi.


Bir Üstad tanıyorum, küfr-ü mutlakı kırdı,

Karanlık gönüllere imanın nuru girdi.

Bir Üstad tanıyorum, cihana meydan okur,

Yazdığı eserleri milyonca insan okur.


Bir Üstad tanıyorum, tek korkusu Allah'tan,

Yılmadı bu dünyada ne atomdan, silâhtan...

Bir Üstad tanıyorum, dünya zevkini bilmez

Vâris-i Peygamberî, Hakkın en sadık kulu.


Bir Üstad tanıyorum, imandan bir varlıktır,

Kâinatı titreten bir kuvvete maliktir,

Bir Üstad tanıyorum, yoktur cihanda eşi,

Son asrın müçtehidi, insanlığın güneşi...


Bir Üstad tanıyorum, mücehhezdir imanla,

Hizmet etti daima dâvâsına Kur'ân'la.

Bir Üstad tanıyorum, bakidir tasarrufu

Gayesi: insanlığa tebliğ emr-i ma'rufu...


Bir Üstad tanıyorum, kalblerde mektep kurdu,

Kütle kütle insanlar onun safında durdu.

Bir Üstad tanıyorum, canileri çevirmiş,

Kalplerinden çıkarıp putlarını devirmiş


Bir Üstad tanıyorum, Allah demiş, Hak demiş,

Bir Üstad tanıyorum, şanı dünyayı tutmuş.

Bir Üstad tanıyorum, her hali müstakimdir,

Tek, biricik gayesi, sırat-ı müstakimdir.


Bir Üstad tanıyorum, ilham kaynağı Kur'ân,

Dostu da, düşmanı da cümlesi ona hayran.

Bir Üstad tanıyorum, ilmi, muhit bir deniz,

Dar gelir tefekküre koskocaman küremiz.


Bir Üstad tanıyorum, Bahr-i Ummandan derin

Kutlu olsun Üstadım bu mübarek zaferin!...

Bir Üstad tanıyorum, Allah'ın en sevgili, mübarek bir kuludur,

Gittiği yol, Hazret-i Muhammed'in yoludur.


Bir Üstad tanıyorum, hârikalar asrında!

Bir iki yıldan sonra bu cihad meydanında

Mematı hayatından hizmet ediyor zâhir,

Son asrın son vekili, son müceddid, en âhir...


Mehmed Emin Birinci

(Son Şahitler - 4)


Selam ve dua ile.

Nurani MüdafaSon Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page