top of page
  • Yazarın fotoğrafıNurani Müdafa

EBUBEKİR SİFİL'İN GÖZÜNDEN BEDİÜZZAMAN VE RİSALE-İ NUR

"Risale-i Nur’da İslamî ilimlerin hemen her dalına taalluk eden bahisler vardır."

Ebubekir Sifil Hoca


"Okuyan-yazan bir insan olarak Risale-i Nur’dan müstağni kalamadığım gibi, başkalarının da ondan istifade etmesini isterim. Bediüzzaman bir kesimin değil, bu ümmetin âlimidir, bu ümmetin âlimlerinden bir âlimdir."

Ebubekir Sifil Hoca


"Kartopu gibi yuvarlanarak büyüyen bir dâvâ. Bir iman dâvâsı, bir istikamet dâvâsı, bir Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat dâvâsı."

Ebubekir Sifil Hoca


" 'Bediüzzaman Said Nursî merhum neden bu kadar çok sevildi? Çalışmaları, mesajı, eserleri neden bu kadar yayıldı, tutuldu, toplumsallaştı?' diye sorarsanız sebebi budur: Halka dönük çalışmıştır, halkın imanını kurtarmaya yoğunlaşmıştır ve bunda da muvaffak olmuştur."

Ebubekir Sifil Hoca


"Fuzuliyatla uğraşmıyor, Bediüzzaman merhum. Detayla uğraşmıyor. İşin özüne odaklanmış, orayı işliyor. Sürekli olarak orayı geliştiriyor."

Ebubekir Sifil Hoca


"Bediüzzaman demek; zamanın eşsizi, emsalsizi demek. Yaşadığı zamanda, dönemde onun gibisi yok demek. Talebelik yıllarında hocası tarafından verilmiş bir sıfat, bir lakap... Emsalsiz hafızası, çok güçlü kuvvetli hafızası. Zekâsı, kavrayış yeteneği, ifade kabiliyeti. Bütün bunları dikkate aldığımızda; hocasının koyduğu bu teşhisin, yaptığı bu tespitin doğru bir tespit olduğunu görüyoruz."

Ebubekir Sifil Hoca


"[Bediüzzaman] naklî hakikatleri, aklî zeminde müthiş izah ediyor."

Ebubekir Sifil Hoca


"İlmi çalışma yapmak isteyen insanlar için, bence Bediüzzaman Said Nursî merhumun hayatı, yaşama tarzı ideal bir örnektir. 'Nasıl bir hayat yaşamış, ne kadar yemiş, gününü nasıl geçirmiş, zihnini nasıl kullanmış, nasıl bir metodla düşünmüş tefekkür etmiş, nasıl bir metodla yazmış?' Bunlar son derece önemli."

Ebubekir Sifil Hoca 


Selam ve dua ile.

Nurani Müdafa Heyeti

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page