top of page
  • Abdulkadir Çelebioğlu

GAYR-I MÜNTEŞİR MEKTUPLAR'DAN NOTLAR - 6

Gayr-ı Münteşir Mektuplar, Cilt - 3, Hususî Baskı, İstanbul, 2022


Afyon Gayrı Münteşir


«Bütün ruh û canımla Kurban Bayramı'nızı tebrik ederim.»

(Gayr-ı Münteşir Mektuplar, Cilt - 3, Afyon Gayrı Münteşir, s. 1402)


«Gayr-ı muayyen ve şahısları ve isimleri zikredilmeyen insanlara dâir bazı fena sıfatlar için "Böyle yapan münâfıktır." veya "Dinsizliğe yardım eder." veya "Kâfir olur." denilse dahi gıybet dahi sayılmaz. Ve Kur'ân-ı Hakîm'de böyle mübhem şahıslar hakkındaki şiddetli tabiratı gibi bir tabir olduğu halde; savcı o tabiratı kendine ve muayyen şahıslara aksa, o kendi kendini tekfir eder. Bana ilişmesi bütün bütün kanunsuzdur.»

(Gayr-ı Münteşir Mektuplar, Cilt - 3, Afyon Gayrı Münteşir, s. 1406)


«Benim kanaatım gelmiş ki, beni merhametsizce tazib edenlerin bir kısmı yahudi komitesiyle ve mürted ve komünist ve anarşist komitesiyle bilerek veya bilmeyerek bir alâkaları var ve Türk milletinden değildirler.»

(Gayr-ı Münteşir Mektuplar, Cilt - 3, Afyon Gayrı Münteşir, s. 1408)


«Nur’un metni izaha ihtiyacı olsa da; ya satırın üstünde, ya kenarda haşiyecikler yazılsa daha münasiptir. Çünkü metin içine girse teksir edilen nüshalar ayrı ayrı olur, tashih lazım gelir. Hem sû'-i istimâle kapı açılır, muarızlar istifade ederler.

Hem herkes senin gibi muhakik, müdakik olamaz; yanlış mânâ verir, bir kelime ilâve eder, ehemmiyetli bir hakikatı kaybetmeye sebeb olur. Ben tashihatımda böyle bir zararlı çok ilaveleri çok gördüm. Hem benim tarz-ı ifadem bu zamanın Türkçesine uygun gelmiyor. Bir parça dikkat ve teenni ister. Belki bunun da bir faidesi, bir hikmeti var.»

(Gayr-ı Münteşir Mektuplar, Cilt - 3, Afyon Gayrı Münteşir, s. 1409)


«Ben fıtraten iki şeyden çok inciniyorum. Biri firaktan, biri adavetten ruhum çok müteellim oluyor. Mümkün olduğu kadar kaçıyorum. Onun için fânî dünyanın firaklı işlerini, sevimli muvakkat dostlarını bırakıp, firaksız bâki şeyleri bulmak niyetiyle inzivaya girip hayat-ı içtimaiyeyi ve siyaseti bıraktım.»

(Gayr-ı Münteşir Mektuplar, Cilt - 3, Afyon Gayrı Münteşir, s. 1417)


«Ey beni görmek isteyen âhiret kardeşlerim ve hemşirelerim!

Bazı esbaba binaen şimdilik zaruret olmadan görüşmemek lâzım gelmiş. Zübeyir’i tam bir Said olarak tevkil ettim. Onunla görüşen, benimle görüşmüş gibi kabul ederim.»

(Gayr-ı Münteşir Mektuplar, Cilt - 3, Afyon Gayrı Münteşir, s. 1421)


«Zübeyr ve Sungur, Nur'un kahramanlarıdır. Her biri yirmi - otuz yeni talebelerden ziyâde ehemmiyetleri vardır.»

(Gayr-ı Münteşir Mektuplar, Cilt - 3, Afyon Gayrı Münteşir, s. 1429)


«Hediye kabul etmeyen, hediye veremez.»

(Gayr-ı Münteşir Mektuplar, Cilt - 3, Afyon Gayrı Münteşir, s. 1433)


«Hüsrev, Türk milletinin manevî büyük bir kahramanı ve bu vatanın bir halâskârıdır. Ve Türk milleti onunla iftihar edecek bir hâlis fedakârıdır.»

(Gayr-ı Münteşir Mektuplar, Cilt - 3, Afyon Gayrı Münteşir, s. 1445)


«Türkler dinine, Kur'ân'ına eskisi gibi sahibdir. Ve dinde yine İslâm'ın kahraman ordusu ve kumandanıdır.»

(Gayr-ı Münteşir Mektuplar, Cilt - 3, Afyon Gayrı Münteşir, s. 1446)


«Kâfir münâfıklar, Yahudi, Nasrani şiddetle Kur'ân aleyhinde oldukları hâlde sahabelerin alâka-i imaniyelerine ve Kur'ân'ın kıymetine hiçbir zarar hattâ vesvese vermediği gibi; garazkârların dahi Nurlara tezyifleri hiç kıymeti olmaz.»

(Gayr-ı Münteşir Mektuplar, Cilt - 3, Afyon Gayrı Münteşir, s. 1450-1451)


«Hem burada en lüzumlu vazifemiz, Nurları yazmak ve tashih etmek ve yazdırmaktır.»

(Gayr-ı Münteşir Mektuplar, Cilt - 3, Afyon Gayrı Münteşir, s. 1452)


«Gerçi Leyle-i Kadir gizlidir. Fakat ümmet madem bu geceye Leyle-i Kadir nazarıyla bakar. Elbette hakikî hükmünde her bir hayrın binler sevabı olur. Siz Kur'ân, Cevşen, Evrâd-ı Bahâiye, Salavat-ı Nuriye o geceyi ihya ediniz.»

(Gayr-ı Münteşir Mektuplar, Cilt - 3, Afyon Gayrı Münteşir, s. 1461)


«Ceylan! Sen hem bir Hüsrev, hem bir Abdurrahman, hem Fuad'sın. Vazifeni tam yapmışsın. Ve manen daima yanımdasın. Her nereye gitsen benim ve Nur'un hizmetindesin. Yanımda aynen Hüsrev gibi hazırsın.»

(Gayr-ı Münteşir Mektuplar, Cilt - 3, Afyon Gayrı Münteşir, s. 1462-1463)


Selam ve dua ile.

Nurani Müdafa

Notları Alan: Abdulkadir Çelebioğlu

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


bottom of page