top of page
  • Yazarın fotoğrafıNurani Müdafa

HATIRALAR NEDEN EHEMMİYETLİDİR? - 6

"Her fikir hareketinin bir ana kitabı vardır, buna Arapça minhac denir. Bir de -Frenkçe tabirle- literatürü vardır. Mesela Risale-i Nur minhaçtır, onun hakkında yazılan kitaplar ise literatürdür. Literatür olmadığı zaman o hususta çalışmalar olmamış demektir." (Ağabeyler Anlatıyor - 7, s. 14)Evet, Risale-i Nur minhaçtır. Hatıralar ise literatürdür. Minhaç olan Risale-i Nur’un yeri ve makamı ayrıdır. Literatür olan hatıraların yeri ve makamı ayrıdır. Birbiriyle aynı kategoride de ve kulvarda da değildirler ki, aralarında kıyas ve tercih yapılsın. Risale-i Nur Talebesi olan hiç kimse de böyle bir kıyasa girmez.


İhsan Kasım Salihi Ağabey’in de beyan ettiği gibi; "Mesajlar ana hatlarda değil, daha çok, önemsiz zannedilen ayrıntılarda gizlidir." (Ağabeyler Anlatıyor - 7, s. 15) Onun için zâhiren ehemmiyetsiz de görülse hakikat nazarında ehemmiyeti hâiz noktalar, teferruat zannedilen yerlerdedir.


Unutulmaması gerekir ki; "Hizmetin tam mânâsıyla anlaşılabilmesi için Üstâd ve Talebelerinin anlaşılması lâzım." (Ağabeyler Anlatıyor - 7, s. 18) Bu anlaşılma ameliyesi de hiç şüphesiz hatıralar vesilesi ile olmaktadır.


Üstâd Bediüzzaman Hazretleri ile ilgili hatıra kitaplarını, “satır satır okumak Bediüzzaman’ın hayatını belgesel bir filmde seyretmeye benziyor.” (Ağabeyler Anlatıyor – 7, s. 17) Bu sebeple herkes için hatıra okumak lâzım denilmez. Fakat hatıra okuyan kimselere de mâni de olunmaz.


Nurani Müdafa Heyeti olarak hatıra ameliyesinde bir nebze de katkımızın olması ve insanların da istifadesine medâr olmak için; daha önce kaynaklara ve kitaplara geçmeyen, insanlar arasında intişar etmeyen, hakîkatlı ve mühim mânâları ihtiva eden hatıraları nakledeni ve bizim bu hatırayı naklettiğimiz tarihi de not düşerek kayıt altına aldık. (bkz. https://www.nuranimudafa.com/blog/categories/hatiralar)


Üstâd Bediüzzaman’ın, Talebeleri ile olan hatıraları, sözleri ve Üstâd Bediüzzaman’ın Talebelerinin mühim sözlerini kayda alarak umûmun istifadesine sunmaya gayret ettik. Cenâb-ı Hak bu hususta çalışmalarımızda muvaffakiyet ihsan eylesin.


Evet, Risale-i Nur ve Üstâd Bediüzzaman Hazretleri’ne dair her şey kıymetlidir. Bu kıymeti hâiz olan şeyler; kimi zaman yazı, kimi zaman ses kaydı, kimi zaman video, kimi zaman yazı, kimi zaman belge, kimi zaman ise yaşanılan bir hâdise olur.


Cenâb-ı Hak, bu şekilde bir hizmet ameliyesinde bulunanların şevkini arttırsın ve istihdam eylesin. Âmîn.


Selam ve dua ile.

Nurani Müdafa Heyeti

Son Yazılar

Hepsini Gör

コメント


bottom of page