top of page
  • Abdulkadir Çelebioğlu

HULUSÎ YAHYAGİL AĞABEY'DEN HATIRALAR - 1«Mescid-i Aksa, Yahudilerin elinde. O Mescid-i Aksa, onun acayip bir tarihi var. Evet, işte Üzeyir Aleyhisselâm'ın şeysini okuyoruz. O zamanda Buhtunnasr denilen o kâfir geldi, Kudüs'ü harap etti. Kaç defa harap olmuştur? Haçlı Orduları kaç defa oraya hücum etmişlerdir? Yıkmışlardır, yakmışlardır, her türlü rezaleti yapmışlardır. Mescid-i Aksa orada. İşte bu gün Yahudilerin elinde. Onlar da harîs. Yerleri kazıyorlar, taşları ne kadar... Onun altında başka bir şey arıyorlar. Dünyalık arıyorlar, dünyalık! Ne buldular acaba? Hiç zannetmiyorum ki; onları tatmin edecek, hırslarını söndürecek bir şey bulabilsinler! Yalnız onların vazifeleri, cibilliyetlerinin iktizası; şer için halk edilmiş, fitne için halk edilmiş, her yeri ifsad etmek kabiliyetinde olan o meş'um, merhus millet bu asırda bile bulundukları yeri telvis ederler, tahrip ederler. Onların hünerleri odur. Allah rahmet etsin, Urfa'da bir arkadaşım vardı. Basit bir hikaye. Dedi ki; Bir zaman az bir Yahudi de vardı, Urfa'da. Yahudi beni çağırdı, diyor. Bir adamı, bir Müslümanı çağırıyor. Bir işi var, gördürecek. Gördürdükten sonra, gidiyor adam. Ona kapıyı açıyor. Kendisi çıkmıyor. O gelen adam çıkarken, kapıyı kuvvetle kapıyor. Ayağını incitiyor. "Fesubhanallah" diyor. "Ya, beni çağırdın, komşu diye geldim. İşini gördüm." [O Yahudi de diyor;] "E, bizim dinimiz bunu böyle iktiza ediyor. Sen Müslümansın, biz sana hıyanet etmeye dinen mecburuz!" Bu din midir? Bu semavî bir din olur mu? Bu kâfirler, muharref kitaplarını böyle keyfemayeşa ne yapmışlar? Tağyir etmişler, tebdil etmişler. O muharref kitaplarına inanırlar. Hahamlarına da çok itimad ederler. Bunların başı da vardır ha! Hahambaşı.»

Hulusî Yahyagil Ağabey (rh)

https://youtu.be/CNRB84ycj5w


«Biz Allah'ın rızasından başka bir gaye gütmezsek, Cenâb-ı Hak bizi muhafaza edecek. Bizi büyük bir nimete mazhar etti. Hizmet-i Kur'âniye ve imaniye arasına bizi de bulunduruyor. Ben istemem mi diyeyim? İhsan-ı İlâhîye karşı küfran-ı nimet mi edelim? Öyle ise Muhterem Mehmed Lütfî Efendi gibi diyeceğiz:

"Can cananın olsun da ne derlerse desinler.

Canan canın olsun da ne derlerse desinler."

Ben Allah'ın inayetine istinaden diyorum ve sizin de namınıza söylüyorum. Bu cemaatimizin namına söylüyorum ki: "Biz ihlâsı kırmazsak, inayet-i İlâhîye bizi muhakkak koruyacaktır. İnayet-i İlâhîye eksilmeden hakkımızda devam edecektir. Allah korusun ihlâsı kırarsak, o zaman hem biz zarar ederiz hem de başkalarına da zararımız dokunur!"»

Hulusî Yahyagil Ağabey (rh)

https://youtu.be/9XfEjc_GnSg


«Birbirimize üstünlük vasfını kabul etmiyorum. Biz hizmet arkadaşıyız. Çünkü aynı dersi Üstâd'ım dedi. "Ben sizin bir hizmet arkadaşınızım" diyor. O öyle dedikten sonra, kimin ne haddi var ki onun güzel sözünün üstüne başka daha güzel söz ilave etsin! "Risale-i Nur Şakirdleri namına" diyor. Onun gösterdiği tevazu ona göre tevazudur. Bizim ise haddimizi bilmektir. Biz kim oluyoruz, ne oluyoruz ki? Bizi bu mübarek sözler kıymete çıkarıyor.»

Hulusî Yahyagil Ağabey (rh)

https://youtu.be/Qg8h0jRlGVk


Selam ve dua ile.

Nurani Müdafa

Nakilleri Kaydeden: Abdulkadir Çelebioğlu

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page