top of page
  • Yazarın fotoğrafıNurani Müdafa

İHSAN ŞENOCAK'IN GÖZÜNDEN BEDİÜZZAMAN VE RİSALE-İ NUR - 1

"Bediüzzaman Said Nursî Rahmetullahi Aleyh, 14 asırlık İslâm geleneği içerisinde zaman zaman zuhur eden o büyük Âlim-i Rabbanilerden."

İhsan Şenocak Hoca


"[Bediüzzaman] Allahu Teâlâ'nın bir lütfûdur. Hem o zekâ O'na lütûftur. Hem Bediüzzaman bu ümmete bir lütûftur, bir ihsan-ı İlahîdir."

İhsan Şenocak Hoca


"Bediüzzaman, talebelik yıllarında Kur'ân-ı Hakîm'i hafızasına alır. Allah Resûlü Aleyhisselam'ı, O'nun sözlerini, buyruklarını ezberler. Ulemâ-i İslâm'ın metinlerini ezberler. Dehşetli bir fikri saldırı var. O saldırıda Kur'ân-ı Hakîm'e müracaat eder, Sünnet-i Seniyye'ye müracaat eder. Oradan ümmetin evlatlarına iman hakikatleri çerçevesinde çözüm ve çareler çıkarır."

İhsan Şenocak Hoca


"Esasında Risale-i Nur, Bediüzzaman Hazretleri’nin kalbinde  Van'da mayalanıyor. Büyük yürüyüş orda başlıyor."

İhsan Şenocak Hoca


"Eğer bu bir ırkın davası olsaydı, Bediüzzaman Said Nursî Van'dan ayrılınca Barla'da kaybedecekti."

İhsan Şenocak Hoca


"Zindanlardan yolu açan, yol gösteren bir Âlim-i Rabbani olarak Bediüzzaman karşımızda durur."

İhsan Şenocak Hoca


"En zor şartlarda Risale-i Nur'lar te'lif edilir."

İhsan Şenocak Hoca


"Bediüzzaman, ehl-i sünnet âlimidir. Müstakim bir allâmedir. Bu yolda bedel ödemiştir."

İhsan Şenocak Hoca


"Kardeşlerim; Kur'ân-ı Kerîm, İslâm İlmihâli ve Risale okuyorsa ona yeter. Diğer kitapları okumak istiyorsa elbette onları okusun."

İhsan Şenocak Hoca

(https://youtu.be/QuSuNtsD4tE)


"Bediüzzaman Hazretleri, Kur'ân-ı Hakîm'i tefsir etmiştir. Kardeşlerimize, bize, hepimize, ümmetin evlatlarına -Allah'ın inayetiyle- yol göstermiştir."

İhsan Şenocak Hoca


"Bediüzzaman Hazretleri, bir cihette tevazuda zirvedir. Merhametini kuşanmıştır. Ümmetin evlatlarına ağlayan bir adamdır. Gözünden yaş eksik olmayan, sabaha kadar evradı ezkarıyla kapalı kapının arkasında ellerini kaldırır ümmetin kurtuluşuna yalvaran, kapılar kapansa da bahanelere sığınmayan, yeni birisini bulup onlara 'gafillere, zındıklara şu şekilde cevap vereceksiniz' diye Kur'ân-ı Hakîm'den, Sünnet-i Seniyye'den çözüm çareler üreten bir Âlim-i Rabbani. Bir tarafta bir zaviyede Bediüzzaman'ı böyle görürsünüz. Ama öteki tarafta Ankara Valisi'nin önünde - elini sarığına uzatıp almak istediğinde- 'Nevzat! Bu sarık bu baştan ancak bu başla ayrılır!' diyen, 'Bu baş zındıkların önünde eğilmez!' diyen müstakim bir âlim."

İhsan Şenocak Hoca


"Kardeşlerim! Sünnet-i Seniyye düşmanlarının ateizme karşı yazdığı kitaplar tuzaklarla dolu. Ateizme karşı Üstad Said Nursinin eserlerini okuyun."

İhsan Şenocak Hoca


"Ümmetin imanını koruyabilmek için çelikten kaleler inşa eden müstakim bir âlimdir."

İhsan Şenocak Hoca


Selam ve dua ile.

Nurani Müdafa Heyeti

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


bottom of page