top of page
  • Yazarın fotoğrafıNurani Müdafa

İHSAN ŞENOCAK'IN GÖZÜNDEN BEDİÜZZAMAN VE RİSALE-İ NUR - 3

"O [Bediüzzaman], Ehl-i Sünnet'in allâmelerinden birisidir. Bediüzzaman; Allâme Taftazanîlerin, Seyyid Şerif Cürcanîlerin iman noktasında, kelâm noktasında yaptığını kendi asrında, muhataplarına karşı asil bir ödev olarak ifa eden bir allâmedir. Bir Âlim-i Rabbanîdir."

İhsan Şenocak Hoca


"Ehl-i Sünnet'i Bediüzzaman Hazretleri, bir karargâh olarak görür."

İhsan Şenocak Hoca


"Bediüzzaman Hazretleri, bu asırda büyük bir vazife ifa etmiştir."

İhsan Şenocak Hoca


"[Bediüzzaman], imanın etrafında çelikten kaleler inşa etmiştir. Bana göre onun "Bediüzzaman" olması tam da bu mânâya mebnidir."

İhsan Şenocak Hoca


"Bunlar [Risale-i Nurlar], Kur'ân-ı Hakîm'in tefsiridir. Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesellem'in Nur yolunun tefsiridir. Bediüzzaman; İmam-ı Gazalilerin, İmam-ı Rabbanilerin yaptığını yapmıştır. Bediüzzaman, te'lif etmiş olduğu bu eserlerde ümmete, çıkış yolunu gösterdi."

İhsan Şenocak Hoca


"Bediüzzaman Hazretleri, bir mücadele başlattı. Kendi asrında İslâm'ı tehdit eden problemler ne ise, onun üzerine gittiler. Ona dâir yazdılar."

İhsan Şenocak Hoca


"Bediüzzaman Hazretleri, Kur'ân-ı Hakîm'i tefsir etmiştir. Allah'ın inayetiyle bize, hepimize, ümmetin evlatlarına yol göstermiştir. Allah Resulü Aleyhisselâm'ın izlerini takip etmiştir."

İhsan Şenocak Hoca


"[Bediüzzaman] Ümmetin imanını koruyabilmek için çelikten kaleler inşa eden müstakim bir âlimdir."

İhsan Şenocak Hoca


Selam ve dua ile.

Nurani Müdafa Heyeti

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page