top of page
  • Yazarın fotoğrafıNurani Müdafa

KADER RİSALESİ ŞERHİ - 1

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ

Mukaddeme (Ön Söz)

Muhterem okuyucu, uzun zamandan beri Kader ve cüz’i ihtiyari hakkında merakım ve taharrim devam etmekte idi. Bir taraftan irade-i cüziyem ve onun hâkimiyeti ve baskısı diğer taraftan Kadere iman ve inancımın kopmaz bir bağı olarak her zerremi akli ve nakli deliller ile kadere rapt eden deliller ve inançlarım ile sımsıkı bağlı kalarak kader meselesinin ve bu inancın cüz’i irade ile irtibatının daha iyi bir şekilde ve bariz olarak bu iman rüknünü kalbime ve kalıbıma hatta her zerreme yerleştirmek çarelerini aradım.

Bu hususta bazı kitapları da ve bazı broşürleri de okuyarak anlamaya çalıştım. Bir çok âlimlerden ve bu hususta malumat sahibi olan kişilerden anlamadığım hususları da soruşturdum.

Bu araştırmalarım sonucunda müspet fikirler ve duygular elde ettim. Son zamanda Risale-i Nur’dan Sözler mecmuasındaki 26. Söz olan Kader Risalesini defalarca okudum ve bu hususta malumat sahibi olan kardeşlerle birlikte okuyarak anlamaya çalıştık.

Sonuç olarak, inancımıza ve fikrimize ve kalbimize en uygun gelen ve içimizde şüphe bırakmayan ilimleri delillerle dolu olan Sözler mecmuasının Kader hakkındaki ilmi izahını anlamaya çalıştık.

Âlim olmadığım için bu risaleyi daha iyi anlayan Nur talebesi kardeşlerimle de istişare ederek Kader Risalesine bizim şahsi fehmimize göre ve dimağımızdaki, kalbimizdeki boşlukları tam tamına dolduran ve hatta bu asrın fehimine de en uygun tefsir-i Kur’an olan Risale-i Nur’un Kader Risalesini anlamaya çalıştım ve bu mevzuda pürüzsüz olarak anlayabildiğim hususları kaleme aldım.

Bu çalışmam sırasında bir kısım kardeşlerimizin de anlayış ve fikirlerine müracaat ederek topladığım bilgileri bir araya getirip, Kader Risalesine dair bir izah olarak şu küçük kitapçığı yazmış bulunmaktayım.

Ben şu anda 88 yaşındayım. Ama elhamdülillah, yaşlılık alametleri olan görme, işitme ve anlamadaki zafiyetlerin olmadığını da Allah’a şükrederek buraya hamdimi yazıyorum.

Kader ve cüz’i ihtiyarinin şerh ve izahı olan bu kitapçıkta hatalar tebarüz edip, muhterem okuyucuların nazarına görünürse, müsamaha ile karşılamalarını rica ediyorum. İhtiyarlık yaşına gelmiş bir kişinin yazmaya çalıştığı mezkûr şerh ve izah elbette ki dört dörtlük olamayacağı inancındayım.

Bir şeyin tamamını yapamadığın takdirde büsbütün terk etmek olamayacağı anlayışı içinde bu nakıs ifadelerimle imanın rüknü olan kaderin izahını mahma imkan okuyucularımın nazarına arz ediyorum.

Bu kitabımızda hatalara veya ifade düşüklüğüne müsamaha nazarıyla bakarak bizi de haberdar etmenizi, şayet ahirete gitmiş olsak da yine okuyacağınız bir Fatiha ile ruhumu müferrah etmenizi rica ederim.

Muhterem okuyucularım, Risale-i Nur’daki Kader Risalesi'nin bazı yerlerinde (gayet müdakkik âlimlere mahsustur) haşiyesi yazılıdır. Hâlbuki bizler âlim değiliz. Âlim olmadığımıza göre, bittabi müdakkik de değiliz. Amma nurlara sadık ve nurlarla fani olan bir talebesiyiz.

Bütün okuyucu kardeşlerimi kendime nazaran hoca ve muallim kabul ediyorum. Bu kardeşlerimiz kitapçığı okurken kendilerini bir muallim yerinde farz etmelerini ve kitabın yazarını da nurların bir talebesi olarak farz etmelerini ve iradelerini bu yolda kullanmalarını dilerim.

İnşallah kitapçığımızdan memnun olarak biz acizlere de dua ederler.

Netice-i kelam, hata ve günahlarımızı Cenab-ı Erhamürahimin affetsin. Ve başlamış olduğumuz bu kitabın sonuçlanmasında bize yardım etsin lütfunu ve merhametini bizlerden esirgemesin. Amin Amin Amin.

Aslen Azeri olup Bakü şehrinden gelmiş olan

Kertiler soyundan Ağrılı Hacı Nazım Akkurt


Selam ve dua ile.

Nurani Müdafa

Şerh Eden: Nazım Akkurt

Son Yazılar

Hepsini Gör

Commentaires


bottom of page