top of page
  • Yazarın fotoğrafıNurani Müdafa

KADER RİSALESİ ŞERHİ - 22

Netice-i Meram; Kader risalesinin şerh ve izahını havi işbu kitapçık, Kader-i İlahiyeyi ve bununla müratib irade-i cüziyeyi şerh ve izah etmiyor. Şu noktayı tam vurgulayarak, üzerinde dura dura arz etmek isteriz.

Şöyle ki bu kitapçık, mübarek ve muazzez Üstâdımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'ni telif ve neşrettiği Nur Külliyatından Sözler namıyla müsemma ve otuz küsur sözden ibaret olan Sözler mecmuasının Kader Risalesi namıyla maruf 26. Sözün izahını yapmaktayız.

Yoksa, doğrudan doğruya kader ve cüz’i iradenin şerh ve izahını biz yapmıyoruz. Zira mezkur şerh ve izahı yani kader ve irade-i cüziyenin şerh ve izahını üstadımız hazretleri bitamamiha teferruatla aynı zamanda hemen hemen bizim seviyemizde olan her nur talebesinin anlayacağı bir dil ve üslup ile kader ve irade-i cüziye meselesini tam tamına noksansız şerh ve izah lütfunda bulunmuşlardır.

Bizim bu küçük kitapçığımızda yapmak ve yazmak istediğimiz husus ile Sözler mecmuasında izahı yapılmış bulunan kader ve irade-i cüziyenin şerh ve izahıdır.

Hülasa, Kader Risalesinin şerh ve izahını Risale-i Nur üslubuna muvafakatla hazırladık.

Hakikaten izah ve şerhi çok zor olan ve bilhassa ilm-i ilahiye taalluk eden kader meselesi bizim seviyemizde olan kardeşlerimiz tarafından birinci derecede sayılan 26. Sözü bizlerin daha iyi anlaması için bu şerhi hazırladık.

Yanlış bir anlayışa vesile olmamak için bu izahı Netice-i meram ifadesini kullanarak kitapçığın sonuna yazmış bulunmaktayız. Belki okuyucularımızdan bu netice-i meram yazısını fuzuli zanneden olabilir. O muhterem kardeşlerimizin görüş ve ilimlerinin bize nazaran yüksek seviyede oluşu, işbu netice-i meram yazısının kaleme alınmasını gerektirmiştir. Bu hususta nakıs ifadelerimizden sadır olan yanlış anlamaların müsamaha ile karşılanmasını rica ederiz.

Aciz Nazım Akkurt


Selam ve dua ile.

Nurani Müdafa

Şerh Eden: Nazım Akkurt

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page