top of page
  • Yazarın fotoğrafıNurani Müdafa

LEYLE-İ Mİ'RAC LÂHİKASI

Güncelleme tarihi: 26 Şub 2022
بِاسْمِهٖ سُبْحَانَهُ


وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ


اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ بِعَدَدِ عَاشِرَاتِ دَقَائِقِ اَيَّامِ الْفِرَاقِ


Aziz, sıddık, fedakâr, sebatkâr, kahraman, hizmet-i Kur'âniyede ve imaniyede kuvvetli, dirayetli kardeşlerimiz!


Sebeb-i Hilkât-ı Eflâk, vesile-i saadet-i dâreyn ve Habib-i Rabbü'l-Âlemîn olan Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselâm'ın Mi'rac Mu'cizesinin Mekke'den Kudüs'e kadar olan kısmının anlatıldığı Sûre-i İsrâ'nın ilk âyet-i kerîmesi şöyledir:


سُبْحَانَ الَّذ۪ٓى اَسْرٰى بِعَبْدِه۪ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَاالَّذ۪ى بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ اٰيَاتِنَاۜ اِنَّهُ هُوَالسَّم۪يعُ الْبَص۪يرُ‌ـ﴿١‌ـ﴾


Hâdise-i Mi'rac ve İsrâ'ya delâlet eden diğer âyet-i celîleler Sûre-i Necm'de şöyle geçer:


وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰىۙ‌ـ﴿١‌ـ﴾ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰىۚ‌ـ﴿٢‌ـ﴾ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰىۜ‌ـ﴿٣‌ـ﴾

اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُوحٰىۙ‌ـ﴿٤‌ـ﴾

عَلَّمَهُ شَد۪يدُ الْقُوٰىۙ‌ـ﴿٥‌ـ﴾ ذُو مِرَّةٍۜ فَاسْتَوٰىۙ‌ـ﴿٦‌ـ﴾ وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰىۜ‌ـ﴿٧‌ـ﴾


«Namaz mü'minin mi'racıdır.» (Suyûtî, Şerhu İbn-i Mâce, I, 313) buyuran Resûl-i Zîşan'a salât û selâm olsun.


Hz. Üstâd'ımız Bediüzzaman da bu hadîsin şerhi mahiyetinde şöyle demektedir: «Her mü'minin namazı, onun bir nevi mi'racı hükmündedir.»

(Şualar, s. 92)


Edâ ettiğimiz her namazın bir nevi mi'racımız olmasını niyaz ederiz.


Leyle-i Mi'rac ile ilgili Nurlarda Üstâdımız Bediüzzaman Hazretleri’nin bazı tebrikleri şöyledir:


«Sizin Leyle-i Mi'racınızı bütün ruh u canımla tebrik ederim.»

(Şualar, s. 499)


«Leyle-i Mi'rac, ikinci bir Leyle-i Kadir hükmündedir. Bu gece mümkün oldukça çalışmakla kazanç birden bine çıkar.»

(Şualar, s. 499)


«...Leyle-i Mi'rac ve gelecek Leyle-i Beratınızı tebrik ediyoruz ve makbul dualarınızı rica ediyoruz.»

(Kastamonu Lâhikası, s. 152)


«Umum kardeşlerime birer birer selâm ve kârı binler olan Leyle-i Mi'racınızı tebrik ederim.»

(Emirdağ Lâhikası 1, s. 40)


«Leyle-i Mi'racınızı tebrik ve içinde ettiğiniz duaların makbuliyetini rahmet-i İlahiyeden niyaz ederiz. Ve bu havalide Mi'rac gecesinden bir gün evvel ve bir gün sonra müstesna bir surette rahmetin yağması işarettir ki, bu vatanda bir umumî rahmet tecelli edecek, inşâallah.»

(Emirdağ Lâhikası 2, s. 15)


Üstâd'ımız Bediüzzaman Hazretleri’nin Talebelerinin geçmiş senelerde neşrettikleri Leyle-i Mi'rac lâhikalarının içlerinde geçen bazı tebrikler şu şeklidedir:


«Aziz Kardeşlerimiz bu gelen leyle-i miracın hakkımızda ve alem-i islam hakkında hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor, islam coğrafyasında yaşanan sıkıntıların izalesi ve rahmete dönmesini Bar-ı Gah-ı Kibriyadan ümid ediyoruz.»


«Aziz Kardeşlerimiz, Memleketimizde ve sair bilad-ı islamiyede ve hariçte devam eden hizmetlerinizi bu geceki leyle-i miracınızla birlikte tebrik ederiz.»


«Cenâb-ı Hak bu geceyi Hz. Üstadımızın beyan buyurdukları gibi Leyle-i Kadir hükmünde kabul eylesin ve Âlem-i İslâm ve memleketimizin saadetli günlerine vesile eylesin.»


«Risale-i Nurlara kavuşmakla dünyanın en bahtiyar insanlarısınız, Risale-i Nurlar herkese nasib olmaz. Risale-i Nurlar kime verilmişse ona en büyük bir hayır en büyük mükafat verilmiştir. Risale-i Nur bu dalaletli ve sefahatli asırda Kur’ân-ı Azimüşşanın hârika mücizelerle dolu bir hazinesi, bir eczanesidir. “Bu asırdaki bütün manevi hastalıkların devası, ilacı Risale-i Nura konmuştur.” diye olan bu kelam Üstad tarafından söylenmiştir.

Risale-i Nurları okuyarak ve okutarak insanların dünyevi ve uhrevi saadetlerine vesile oluyoruz...»


«Allah-u Teâlâ’nın bu kadar ikram ve ihsanı karşısında Risale-i Nurları bütün dünya insanlarına duyurmak, okumak ve okutmak suretiyle insanların dünya ve ahiret saadetlerine vesile olmak bizim en büyük gayemiz, arzumuz ve emelimizdir.»


Said Özdemir Ağabey, bir tebrik mektubunun sonunda şöyle der: «...Üstadımızı Emirdağı’ndaki ziyaretimizde vedalaşacağımız anda;

- Said, sana son vasiyetimi söylüyorum. Hizmeti düşünmeyiniz. Cenab-ı Hak kudretiyle, kuvvetiyle bu Hizmet-i Kur’âniyeyi bütün dünyaya yayacaktır. Hatta en muhaliflere dahi bilerek veya bilmeyerek yaptıracaktır.

- Sizin yegane düşüneceğiniz şey;

*Uhuvvet

*Muhabbet

*İttihad

*Tesanüd.»


Mi'rac'dan herkesin hissesi vardır. Her mü'minin namazı nasıl ki onun bir nevi mi'racı hükmündedir aynen onun gibi de evliyanın ruhanî mi'racı vardır. Resûlullah Aleyhissalâtü Vesselâm Efendimiz'in Mi'rac-ı ekberi ise hem bedenen hem de ruhen vâki olmuştur. Mehmed Feyzi Efendi'nin de beyan ettiği gibi:

«Evliyanın da mi'racı vardır, fakat evliyanın mi'racı ruhanidir. Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm Efendimiz'in vücûdunda kemâl-i letâfetten kesâfet kalktı, terkibât kalktı; vücûd nûra inkılâb etti. O zaman bütün vücûd tüm basar, tüm sem' oldu. Tamamen göz, tamamen kulak oldu.»

(Hasan Erdoğan, Bediüzzaman’ın Âlim, Veli Talebesi, Ser ve Sır Kâtibi Mehmed Feyzi Efendi, s. 86)


Mehmed Feyzi Efendi'nin (rh) beyan buyurduğu vechile;

«Mi'rac'ın Mescid-i Aksâ'ya olan kısmı âyetle sabit, inkârı küfürdür. Rü'yetullah'a inanmayanlar âhirette Cemalullah'ı göremeyecek. Mi'rac, ruh beden beraber oldu. Resûlullah Efendimiz'in ruhî müteaddit mi'racı oldu.»

(Nakleden: Hasan Erdoğan)


Bu Leyle-i Mi'rac vesilesi ile Kur'ânî ve Îmanî mesleğimizi, Nurların esasatı dairesinde tam sadakat ile devam ve îfa etmeyi bizlere nasip ve müyesser eylemesini; Cenâb-ı Rabbü'l-Âlemîn'den niyaz ederiz.


Bu leyâli-i mübarekede dualarınızı intizar eder ve Resûl-i Kibriyâ (asm) gibi:


اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فيِ رَجَبَ وَ شَعْبَانَ وَ بَلِّغْنَا رَمَضَانَ


“Allâhʼım! Receb ve Şâban’ı bize mübârek eyle! Bizi Ramazan’a kavuştur (mülâkî eyle).”

(Taberânî, Evsat, IV, 189; Beyhakî, Şuâbu'l-Îmân, V, 348)


diye dua ediyoruz.


Nurani Müdafa Heyeti

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page