top of page
  • Abdulkadir Çelebioğlu

MEHMED FEYZİ EFENDİ'DEN HATIRALAR - 2

Mehmed Feyzi Efendi, sorulan bir suale şu şekilde cevap vermişti:

"Müjde veriyorum kardeşlerim!

İhlâs ateşi sönmedikçe, hizmet şevki dinmedikçe, muhabbet harareti bürûdete inkılâb etmedikçe, ölünceye kadar hizmette devam edersiniz."

(Nakleden: Ahmet Emin Dernekli

Kayıt Tarihi: 16.02.2022)


"Hüsn-ü zanna me'muruz. Tecrübe etmeden de güvenmemeliyiz."

Mehmed Feyzi Efendi (rh)

(Nakleden: Hasan Erdoğan

Kayıt Tarihi: 22.02.2022)


Mehmed Feyzi Efendi istikbale yönelik dedi ki:

"Hacca giderken pasaport falan sorulmayacak. 'Müslüman mısın?' geç denecek."

(Nakleden: Hasan Erdoğan

Kayıt Tarih: 10.08.2020)


«Kastamonu'da Mehmed Feyzi Efendi'ye bir gün şöyle bir soru sorduk:

-"Biz bu hizmetin kıyamete dek devam edeceğine inanıyoruz. Siz; Kütüb-i İslâmiye'ye vukufiyetiniz, Üstâd'ımızın yanında Kastamonu'da 8 sene bulunmanız ve Risale-i Nur'a da vâkıf olmanızla nasıl ispat edersiniz?"

-"Kardeşim!.." dedi. "Üstâd Rahmetullahi Aleyh, dâvâsını kişiyle değil kitap ile bağlamış. Kişide hata olur, o dâvâ nesillere intikal etmez. Fakat kitap, eksiksiz ve kusursuz Kur'ân hakikatlerini izah ediyor. Şahıs vasıtasıyla Risale-i Nurları tanır. Tanıttığı şahısta kusur görebilir. Ama elindeki kitap, eksiksiz ve kusursuz Kur'ân hakikatleri olduğu için, bu kitaba bağlılıkla bu kitabı tanımakla; bu dâvâ nesillere intikal eder. Kıyamete dek devam eder."»

(Nakleden: Ahmet Emin Dernekli


Mehmed Feyzi Efendi’ye sordum ki;

“Üstâd, Yirmi Beşinci Mektûb’un te’lifinden yani Yâsîn Sûresi’nin Tefsîri’nden bahsediyor. Te’lif edileceğini söylüyor.”

Cevaben şöyle dedi;

“Üstâd Rahmetullahi Aleyh, Yâsîn Sûresi’nin mânâsını Risale-i Nur’un içerisine serpmiş.”

(Nakleden: Ahmet Emin Dernekli

Kayıt Tarihi: 10.02.2021)


Mehmed Feyzi Efendi'ye "Risale-i Nur’un kâfi olması" meselesini sordum.

Cevaben dedi ki;

"-O zaman iman tehlikede idi. Şimdi imam Hatip'ler, ilahiyatlar var. Herkese 'Risale-i Nur yeter!' denilmez. Risale-i Nur'da namaz oruçtan bahsediyor. Nasıl edâ edileceğini; İlmihâlden, Fıkıh kitaplarından öğreneceğiz."

(Nakleden: Hasan Erdoğan

Kayıt Tarihi: 02.03.2021)


Bir gün Mehmed Feyzi Efendi şöyle dedi;

"Kur'ân'da olduğu gibi Risale-i Nur'un da nasih, mensuh ve müteşabihatı vardır."

Ben de;

"اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَ السِّيَاسَةِ‌

düsturu mensuh mu?" diye sordum.

Cevaben dedi ki;

"Kardeşim, o muhkemattır."

(Nakleden: Hasan Erdoğan

Kayıt Tarihi: 13.06.2021)


«Denizli hapsinde üzerinde birlikte oturdukları, ders-sohbet yaptıkları bir kilimi, Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Mehmed Feyzi Efendi'ye  hediye ediyor. Sanıyorum deve heybesinden bozup yapılan bir kilim.

Mehmed Feyzi Efendi, "Hapishanede neredeyse bütün maceralar bu kilim üzerinde geçti" demişti. Yazma, okuma, sohbet, belki yeme-içme. Hatta "Mürekkep bile dökülmüştür" dediğini hatırlıyorum.

Kastamonu'ya döndüklerinde Mehmed Feyzi Efendi, henüz bekâr. Bu kilim de biraz yıpranmış durumda ve özellikle de etrafındaki iplikleri sallanmış vaziyette. Bildiğim kadarıyla da yün bir kilim.

Mehmed Feyzi Efendi, bu kilimi tamir etmesi için Kastamonu'da bir polis müdürünün eşi ve Nur Talebesi olan Asiye Hanım'a veriyor. Kilimi tamir için alıp evine götürüyor ve tamir ediyor. Özellikle etrafında sarkan iplikleri kesip kilimin etrafını bir kumaşla çevreleyerek dikiyor. Fakat kestiği bu iplikleri atmıyor. Bahçede su ısıtmak için yaktıkları ateşin içine atıyor ve ateş sönünceye kadar, belki akşama kadar iplikler ateşin içinde kalıyor. Ama akşam ateşi söndürüp küllerini toparlıyorken bakıyorlar ki, kilimin atılan iplikler olduğu gibi duruyor; hiç yanmamış. Bunu bizzat Mehmed Feyzi Efendi'den duydum."

(Nakleden: Şevket Özsoy

Kayıt Tarihi: 29.03.2022)


Selam ve dua ile.

Nurani Müdafa

Nakilleri Kaydeden: Abdulkadir Çelebioğlu

Son Yazılar

Hepsini Gör

Commenti


bottom of page