top of page
  • Abdulkadir Çelebioğlu

MEHMED FEYZİ EFENDİ'DEN HATIRALAR - 3«Kızıl Îcâz eseri için Mehmed Feyzi Efendi (rh)  şöyle derlerdi:

“-O mantık. Risale-i Nur da mantık. İhtiyaç yok”»

(Nakleden: Hasan Erdoğan


“Yalnız kaldım. Meramımı anlatamadım”

Mehmed Feyzi Efendi (rh)

(Nakleden: Hasan Erdoğan

https://www.kastamonur.com/cifte-bayram/)


“Ayasofya açılınca İstanbul’a geleceğim.”

Mehmed Feyzi Efendi (rh)

(Nakleden: Hasan Erdoğan


«Mehmed Feyzi Efendi (rh) de üç defa hacca gitmesinin hikmetini şöyle izah etmişlerdi:

“Birincisi farzı edâ.

İkincisi günahlara keffaret.

Üçüncüsü cehennem den azâd.”»

(Nakleden: Hasan Erdoğan


“İhlâs Risalesi okumakla i̇hlâslı olunmaz.”

Mehmed Feyzi Efendi (rh)

(Nakleden: Hasan Erdoğan


“En büyük keramet istikamettir.”

Mehmed Feyzi Efendi (rh)

(Nakleden: Hasan Erdoğan


“Risale-i Nur mal-i umûmîdir. Etrafından çekilin. İhtilaflar Üstad (ra) Hazretleri’ni kabrinde bîzar ediyor. İnsan yediği zehirli bir şeyden öldüğü gibi, ağzından çıkan bir söz de hayatına mal olabilir. İnsan ağzına girene de çıkana da dikkat etmeli. Ben kuyu dibindeyim. Ağaların, beylerin işine karışmıyorum. Bunu kinâye için söylüyorum. Gelip bir şey danışmadılar ki.”

Mehmed Feyzi Efendi (rh)

(Nakleden: Hasan Erdoğan


“Müsbet düşünelim, müsbet hareket edelim, fitne uyandıracak hareketlerden kaçınalım gardaşım.”

Mehmed Feyzi Efendi (rh)

(Nakleden: Hasan Erdoğan


“Kardaşım fırtınada pencereler açılmaz, sıkı sıkıya kapatılır. Ulemâmız her konuda meseleleri halletmiş.”

Mehmed Feyzi Efendi (rh)

(Nakleden: Hasan Erdoğan


“Manevî hava bozulunca maddî hava da bozulur.”

Mehmed Feyzi Efendi (rh)

(Nakleden: Hasan Erdoğan


“Üstâd Bediüzzaman Hazretleri bir arslandı, biz kedi gibi yanında olduk. Ayağının tırnağı olamayız.”

Mehmed Feyzi Efendi (rh)

(Nakleden: Hasan Erdoğan


«Bir gün bu konuda bir ziyaretçi sordu;

“-Efendim hangi partiye oy verelim.?

Bu sualden pek hoşlanmadılar. Kısa ve öz bir cevap verdiler:

“-Kardaşım ben afakî âlemi bilmiyorum. İstişare ve istihare edersiniz. Sol’a da oy verecek haliniz yok ya.” buyurdular.»

(Nakleden: Hasan Erdoğan


«“Müʼmin'in ferasetinden sakının.” [Tirmizî, Tefsîru'l-Kur'ân, 16]

Mehmed Feyzi Efendi (rh) de:

“Müʼmin ferasetli olur. Gölbez yavruları gibi gözü yumuk olmaz.” buyurarak bu hadîs-i şerîfi izah ederlerdi.»

(Nakleden: Hasan Erdoğan


«Miʼrac meselesinde müzakere ederken işyerinde bir abi: “Rü’yet olmadı, Allah (cc) dünya gözü ile görülmez. Hz. Aişe (ra) vâlidemizden bu şekilde rivayet var” dedi. Tartışma oldu. Risale-i Nur’dan okudum tam ikna edemedim.

Her çözemediğim veya takıldığım mevzuda muknî cevap aldığım Mehmed Feyzi Efendi'ye (rh) sordum. Aldığım cevap:

“Kardaşım Mi'rac hâdisesi Mekke’de oldu. Hz. Aişe vâlidemiz ile izdivaç Medine’de oldu. O rivayet Rasulullah (asm) Efendimiz'in ruhî mi'racları hakkında. Risale-i Nur’da rü’yet var. Dikkatli okuyun. Rasûlullah Efendimiz'in Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya gitmesi nass-ı âyet ile sabit olduğundan inkârı küfürdür. Bundan sonra Mi'rac ve rü’yetullah'ı inkâr etmek dalâlettir. Bunu inkâr edenler âhirette Rü’yetullah’tan mahrum kalır. Mi'rac ruh ve beden ile oldu. Kaba-saba yoğun adamların Ay’a gittiğine inanıyorlar da baştanbaşa nur ve latîf olan Rasûlullah Efendimiz'in Mi'racına niye inanmıyorlar?

Hem ay’a gitmek marifet değil. Asıl orada Beytü'l-İzzet’te Kur’ân’ın aslı var. Onun fotoğrafını çekseler ya. Ay laciverdimsi bir küredir. Bir avuç toprak getiriyorlar insanları aldatmak için. Dünyada toprak kıtlığı mı var? Ay’da dünyadaki madenlerin aksi var. Onları keşfediyorlar. (Bu konu ilim adamları tarafından araştırılmalıdır.) Cennet- Cehennem Rasulullah (asm) Efendimiz'e gösterildi.” buyurdular.»

(Nakleden: Hasan Erdoğan


Selam ve dua ile.

Nurani Müdafa

Nakilleri Kaydeden: Abdulkadir Çelebioğlu

Son Yazılar

Hepsini Gör

留言


bottom of page