top of page
  • Abdulkadir Çelebioğlu

MEHMED KAYALAR AĞABEY'DEN HATIRALAR"Mehmed Kayalar hizmeti hâlisane yapıyor."

Bediüzzaman Said Nursî (ra)

(Nakleden: Mahmut Aydın, Ağabeyler Anlatıyor - 3, s. 276)


Mustafa Sungur Ağabey'den şöyle anlatırdı; Üstâd Bediüzzaman Hazretleri Mehmed Kayalar Ağabey için dedi ki: "Şark'ta, Şeyh Said hadisesinden dolayı insanların başları yerdeydi. Mehmed Kayalar sayesinde başları kalktı."

(Nakleden: Mehmet Coşkunsel

Kayıt Tarihi: 20.05.2021)


«Üstâd Bediüzzaman Hazretleri, Mehmed Kayalar Ağabey'den "Kahraman Kayalar" diye sitayişle bahsederdi.»

(Nakleden: Mustafa Kırıkçı, Son Şahitler - 3)


Üstâd Bediüzzaman Hazretleri, Mehmed Kayalar Ağabey için şöyle derdi;

“Şark Fatihi”

Bediüzzaman Said Nursî (ra)

(Nakleden: Ali Çakmak


Yazdığı eserler için Mehmed Kayalar Ağabey (rh) şöyle demişti;

"Risale-i Nur'un haşiyeleridir, tamamlamasıdır."

(Nakleden: İrfan Haspolatlı


"Bedîüzzaman, bütün Âlem-i İslâm'da ismi kemâl-i ihtiram ile anılan bir allâme-i zamandır. Ona mü­­teveccih sevgiler, Kur'ân ve İslâmiyet namınadır."

Mehmed Kayalar Ağabey (rh)


"Vazifem dine çalışmak, emelim Rıza-yı İlahî."

Mehmed Kayalar Ağabey (rh)


"İslâmiyet benim ruhum, İslâmiyet için doğdum, İslâmiyet için yaşıyorum."

Mehmed Kayalar Ağabey (rh)


"Azim; ne büyük bir vasıftır. Eğer o azim bir kalbe girerse o insan ölmez."

Mehmed Kayalar Ağabey (rh)


"Muhabbet ve nefretin makamı kalptir. Men' ve müdahale kanunu ona tesir etmez."

Mehmed Kayalar Ağabey (rh)


"Dalâletin dalâlet olarak zuhuru tehlike değildir. Asıl tehlike dalâletin Hak libasına bürünerek karşımıza çıkmasıdır."

Mehmed Kayalar Ağabey (rh)


"Hizmet-i Kur'âniye sade emeliniz olsun, gayeniz olsun, onun için yaşayın."

Mehmed Kayalar Ağabey (rh)


Selam ve dua ile.

Nurani Müdafa

Nakilleri Kaydeden: Abdulkadir Çelebioğlu

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page