top of page
  • Abdulkadir Çelebioğlu

MENFÎ MİLLİYETÇİLİK TERÖR BÖLÜCÜLÜK VE ÇARESİ DERLEMESİ'NDEN


(Menfî Milliyetçilik Terör Bölücülük ve Çaresi, İttihad Yayıncılık, İstanbul, Ağustos 1992)


«Beşer tarihinde görülen pek çok hadiselerin mühim bir kısmının temelinde ırkçılık taassubu ve tarafgirliği bulunduğundan bu menfi ırkçılığın sebeb olduğu çok zararlı mücadele ve zulümlerin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması lazımdır.» (Menfî Milliyetçilik Terör Bölücülük ve Çaresi, s. 2)


«Bediüzzaman Hazretleri, muhtelif zamanlarda aynı mevzuda ikazlarına devam etmiştir. Nitekim yine 1945 se nelerinde devlet ricaline yazdığı "Bir Hasbihal" namındaki yazısında, elli sene sonra (yani 1990'dan sonra) ortaya çıkacak menfi mücadelelere sarahatla dikkat çekmiştir. Kendisinin yaşaması imkânı olmayan zamanda gelecek fitne için bu derece endişe ve hassasiyet gösteren Bediüzzaman Hazretleri'nin ne derece yüksek bir ihlás ile. şahsi hissiyatını karıştırmadan yalnız milletin selâmetini düşündüğü; onu, dünyevî maksat peşinde koştuğu şeklinde itham edenlerin, ne derece garazkârlık yaptıkları bugün daha çok âşikâre görünüyor.» (Menfî Milliyetçilik Terör Bölücülük ve Çaresi, s. 18)


«İslâm dünyasında mukaddes İslâm milliyeti esastır ve esas olmalıdır. Bu kudsi milliyetin şuurunu kazananlar arasında manevî, kalbî uhuvvet rabıtası ve sila-i rahm ve hamiyet, küllî ve ebedîdir.» (Menfî Milliyetçilik Terör Bölücülük ve Çaresi, s. 23)


Selam ve dua ile.

Nurani Müdafa

Derleyen: Abdulkadir Çelebioğlu

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


bottom of page