top of page
  • Abdulkadir Çelebioğlu

MUSİBETLERİN SEBEB VE HİKMETLERİ DERLEMESİ'NDEN


(Musibetlerin Sebeb ve Hikmetleri, İttihad Yayıncılık, İstanbul, Aralık 1999)


«Her şeyde olduğu gibi zelzele, hastalık, sel felaketi, savaşlar, yangınlar gibi her türlü musibetler için dahi en önemli husus, nokta-i nazardır. Yani bakış tarzı, yani isabetli değerlendirmedir.

Evet, beşer aleminde, biri ilâhî, diğeri beşerî olarak iki nokta-i nazar vardır. İlâhî nokta-i nazar: Allah'ın (c.c.) yarattığı varlıklar ve hadiseleri, O'nun takip ettiği maksad ve hikmetleri nazara alarak değerlendirmektir. Bilhassa esmâ-i İlâhiyeye ve âhiretteki sonsuz hayata bakan gayelere göre düşünmek, yani Kur'ân'dan alınan ilim ve iman nazanıyla bakmak, isabetli ve selametli tek yoldur.» (Musibetlerin Sebeb ve Hikmetleri, s. 5)


«Deccal'in şahsından daha çok, onun tahribci cereyanından ve medenî hayat diyerek yaygınlaştırdığı sosyete denen anlayış ve yaşayıştan uzak durmaya dikkat çekiliyor. Yani, sonsuz merhamet sahibi olan Allah (c.c.), aldatılan müslüman halkı, âhiretlerini kaybettiren fitne felaketinden kurtarmak için zelzele gibi musibetlerle uyandırıyor, diye bütün gerçek İslâm âlimleri haber veriyorlar.» (Musibetlerin Sebeb ve Hikmetleri, s. 90)


«Kainatın ve bütün ahvâl-i âlemin, Âdil, Kahhar, Hakîm, Rahîm gibi sıfatlara sahib bir sahibi, müdebbiri ve mutasarrıfı var. Her an her şeyi bütün hususiyetleri ile bilir ve görür ve mezkûr sıfatlarının gereği üzere muamele ve tasarruf eder. Hatakâr mü'minlere ekseriya cezayı dünyada verir; azgınlara ise, bazen ibretlik için az bir miktarı dünyada verip esas cezalarını da ahirete te'hir eder.

Evet Kâinatın sahibi, Kâinatın neticesi olan insanları başıboş bırakmış değildir.» (Musibetlerin Sebeb ve Hikmetleri, s. 91)


«İmtihan edilmek ve dinî talim ve terbiye ile tekâmül edip hakikî insan olmak için dünyaya gönderilen insanların, bu asrın bozuk yaşayışıyla işledikleri günahlardan tövbe etmeleri gerekiyor. Aksi halde, çeşitli musibetlerle terbiye edilmeleri devam edeceğini Allah (c.c.) bildiriyor.» (Musibetlerin Sebeb ve Hikmetleri, s. 91)


Selam ve dua ile.

Nurani Müdafa

Derleyen: Abdulkadir Çelebioğlu

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page