top of page
  • Abdulkadir Çelebioğlu

MUSTAFA SUNGUR AĞABEY'DEN HATIRALAR - 2

Güncelleme tarihi: 18 Kas 2022"Zübeyir kumandanınız, Sungur ise imamınızdır!"

Bediüzzaman Said Nursî (ra)

(Nakleden: Mustafa Sungur Ağabey

Nakli Aktaran: Abdulhamid Uyanık

Kayıt Tarihi: 02.04.2021)


Gaz lambası yanıyordu, biz onun ışığındaydık. Ceylan Çalışkan Ağabey ile Ben, Üstâd'ın yanındaydık. Bize dedi ki; "Evlatlarım ben şimdi aklımı size teslim ediyorum. Siz bundan sonra benim aklımla düşüneceksiniz."

Bediüzzaman Said Nursî (ra)

(Nakleden: Mustafa Sungur Ağabey

Nakli Aktaran: Abdulhamid Uyanık

Kayıt Tarihi: 01.12.2020)


Üstad'ımız elini önce kendi kalbine koydu, sonra benim kalbime koyarak dedi ki; "Sungur, vefatımdan sonra hayatınla hayatım devam edecek."

Bediüzzaman Said Nursî (ra)

(Nakleden: Mustafa Sungur Ağabey

Nakli Aktaran: Abdulhamid Uyanık

Kayıt Tarihi: 01.12.2020)


"Onların içerisinde Risale-i Nur'a en çok hizmet eden, Sungur Ağabey. Onu aşan kimse olmadı. Risale-i Nur'u yayma da, Risale-i Nur'a hizmette onun kadar kimse olmadı."

Mehmed Kırkıncı Hoca (rh)


"[Mustafa Sungur Ağabey] Veli bir zât. Kalbi açık bir insan."

Abdülkadir Badıllı Ağabey (rh)


«Ben bazı şeyleri ona [Mustafa Sungur Ağabey'e] sorarım, şüphelendiğim şeyleri. O diyor ki; "Bu benden yaşlıdır." Ben de diyorum ki; "Akıl yaşta değil, baştadır." diyorum. "Sen benden akıllı olabilirsin. Benim yaşım büyük amma benim aklım belki senin kadar yok." diyorum.»

Abdullah Yeğin Ağabey (rh)


"Dünyada her yere gitti, Risale-i Nur'u anlattı okudu. Türkiye'yi de beraber 2 - 3 defa gezdik. Her yere gitti. Sungur Ağabey'in gidip de Risale-i Nur okumadığı yer kalmamıştır."

Mehmed Kırkıncı Hoca (rh)


«1963'te Bandırma'da Zübeyir Ağabey ile Sungur Ağabey dolaşırken, 3 saat süren bir bant var. Biz gittik o bantı elde ettik, teyipte. 2 saat Zübeyir Ağabey'in, 1 saat de Sungur Ağabey'in. Orada Sungur Ağabey'in verdiği çok güzel bir misal var:

"Dünyevî hizmet ile uhrevî hizmetin farklılığı şudur:

Bu gün 1. Katı attın. Yarın 2. Kata çıktın. Sonra müesseseyi açıyorsun. Dünyevî iş böyle değil mi? Uhrevî iş, uhrevî amel; tuğlayı koyduğun an âhirete gidiyor. Aradaki fark bu."»

(Nakleden: Ahmet Emin Dernekli


Mustafa Sungur Ağabey derdi ki, "Niye Bediüzzaman bunu böyle koydurdu? Yani Bediüzzamanʹı tanımak isteyen Âyetü'l-Kübra'daki o 'Kâinattan Hâlık'ını soran bir seyyah' kim? İşte Bediüzzaman bu. İşte 'İmanın gözüyle ve Kur'ân'ın talimiyle ve nuruyla ve Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın dersiyle ve İsm-i Hakîm'in göstermesiyle görüyorum ki' diyen kim? İşte Bediüzzamanʹı tanımak ve bilmek istiyorsanız bu Münâcât ve Âyetü'l-Kübra'da olan bu zâttır!" mânâsında ifade etmişti.

(Nakleden: Abdulkadir Nurzade

Kayıt Tarihi: 16.09.2022)


Üstâd Bediüzzaman Hazretleri Japonya'ya bir talebesini göndermek istediği zaman, talebelerinden birisi

-"Üstâd'ım tahsilli bir kardeşin oraya gitmesi daha muvafık olmaz mı?" demiş.

Üstâd Bediüzzaman Hazretleri de cevaben şöyle demiştir;

-"Kardeşim, tahsil değil ihlâs hizmet eder."

Ve Kore'ye Bayram Yüksel Ağabey gittiği zaman Japonya'ya geçip, oraya Risale-i Nur'ları götürüyor.

(Nakleden: Mustafa Sungur Ağabey (rh)

Nakli Aktaran: Abdulkadir Nurzade

Kayıt Tarihi: 19.11.2020) 


"Ali Uçar gibiler her 50 - 100 senede bir gelirler kardeşim!"

Mustafa Sungur Ağabey (rh)

(Nakli Aktaran: Abdulkadir Nurzade

Kayıt Tarihi: 19.11.2020)


Hizmet Rehberi'nin başındaki "Mukaddime"yi Mustafa Sungur Ağabey yazmış.

(Nakleden: Abdulkadir Nurzade

Kayıt Tarihi: 16.09.2022)


Selam ve dua ile.

Nurani Müdafa

Nakilleri Kaydeden: Abdulkadir Çelebioğlu

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page