top of page
  • Abdulkadir Çelebioğlu

NURLAR ŞİİRİ

Güncelleme tarihi: 20 Eyl 2022

Nurları aldım elime,

Hakikat oldu ayan.

Okudum kelime kelime,

Dedim ne güzel bir beyan.


Nurlar ile biz, cihad ederiz.

Fethedip kalpleri, ferah ederiz.

Nurları okur, rahat ederiz.

Niza’ değil ikna ederiz.


Nur-u Kur’ân elimizde,

Özümüzde, sözümüzde.

Tefsir-i Kur’ân’dır bu,

Risale-i Nur gönlümüzde.


Aldım elime Sözler’i.

Hep hakikat özleri.

Besmele ile başlayıp,

İhya etti bizleri.


Aldım elime Kastamonu.

Baktım içi hep dopdolu.

Her mektup ayrı feyiz,

Ayrı bir nurla dolu.


Aldım elime Şualar’ı,

Serâser Nur Deryaları.

Savunmayı öğrendim,

Okumakla müdafaları.


Aldım elime Barla.

Şerefyâb etti Hak Teâlâ.

Mütalaa ve talim ile,

Çeşme-I Nur gibi çağla.


Aldım elime Mektubat’ı.

Okudum sual cevapları.

Kalbimi ve nefsimi,

İkna ediyor izahları.


Aldım elime Emirdağ’ı.

Gördüm çalkantılı zamanı.

Üstâd vermiş talebelerine,

İz’an ile mizanı.


Aldım ele Lem’alar’ı.

Hak affede biz kulları.

Kıssa-ı Yunus ve Eyyub ile,

Sardı Nurlar yaralarımı.


Aldım elime Tarihçe-I Hayat’ı.

Tanıdım Üstâd-ı Hayatı.

Asrın vekilini ve hizmetini,

Ders verdi bana hayatı.


Aldım elime Sikke’yi.

Gördüm dest-i gaybî’yi.

Tevafuklu kerametlerle,

Etti bu davaya tasdiki.


Aldım elime Mesnevi-I Nuriye.

Nurları derc etmiş i’lemler ile.

Gel ey kardeşim sen de,

Nur fidanlığını görmeye.


Aldım elime İşârâtü’l-İ’caz’ı.

Tefrik ettim îcaz ile i’cazı.

At üstünde yazmış Aziz Üstâd’ım,

Gördüm Kur’ân’daki ince i’cazı.


Aldım elime Asâ-yı Mûsa.

Fışkırır ab-I hayat nereye vursa,

Kemâl-i imanı kazanır,

Bu Nurlar’I anlarsa.


Aldım elime İman ve Küfür Müvazeneleri.

Hidayet ve dalâlet mukayeseleri.

İmandaki cennet çekirdeğini,

İspat ediyor Kur’ânî hakikatleri.


Aldım ele Muhâkemat’ı.

Eski Said’in mülahazâtı.

Nebeân etmiş akabinde,

Nur-efşan Risalâtı.


Selam ve dua ile.

Nurani Müdafa

Şair: Abdulkadir Çelebioğlu


101 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page