top of page
  • Yazarın fotoğrafıNurani Müdafa

ÖMER NASUHİ BİLMEN'İN GÖZÜNDEN BEDİÜZZAMAN VE RİSALE-İ NUR

«[Ömer Nasuhi Bilmen Hoca'ya] Risale-i Nurları okuyup neşrine çalıştığımızı söyledik.

[Bize şöyle dedi;]

“Evet, bu gibi mürşid ve âlimlerin kitap ve sohbetleri birer iksir-i azamdır. Her fert bu zâtların ilim ve faziletlerinden istifade etmeye muhtaçtır.”»

Ömer Nasuhi Bilmen Hoca (rh)

(Mehmed Kırkıncı, Hayatım-Hatıralarım, s. 219)


“Bediüzzaman ile Dar’ül Hikmet-ül İslâmiye’de iken tanışmıştım. Bütün İstanbul ulemâsının takdirlerini kazanmıştı. Ben bizzat birkaç kez sohbetinde bulundum. O dönemde yazdığı bütün makalelerini okudum. Fikirlerinde fevkalâde bir tesir vardı."

Ömer Nasuhi Bilmen Hoca (rh)

(Mehmed Kırkıncı, Hayatım-Hatıralarım, s. 218)


"Cenâb-ı Hak bu millet-i İslâmiyeyi sahipsiz bırakmamıştır. Her asırda büyük müçtehidler, mücedditler ve mürşidler göndermiştir. Bediüzzaman da o zâtlardan birisidir. O, cebir ve kuvvetin, zulüm ve tahakkümün hükümferma olduğu bu devirde gönderilmiştir.”

Ömer Nasuhi Bilmen Hoca (rh)

(Mehmed Kırkıncı, Hayatım-Hatıralarım, s. 218)


"Bediüzzaman Hazretleri tarihte hiçbir din âliminin karşılaşmadığı zorluklara maruz kalmış, hizmetini çok ağır şartlar altında, kemal-i sabır ve tahammülle yürütmüş ve biiznillah muvaffak olmuştur. Çünkü O; dâvâsını şiddete değil, ilim ve hikmete bina eyledi, irşad ve ikna metodunu ihtiyar etti. Bu bakımdan muarızları onun önüne çıkıp davasını engelleyemediler. Din-i İslâm'ın teâli ve terakkisi için fedakârane hizmet eden böyle bir zâtı Allahu Teâlâ Hazretleri her vecihle tevfik ve inayetine mazhar eder ve elbette onu muzaffer yapar."

Ömer Nasuhi Bilmen Hoca (rh)

(Mehmed Kırkıncı, Hayatım-Hatıralarım, s. 218-219)


Selam ve dua ile.

Nurani Müdafa Heyeti

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page