top of page
  • Abdulkadir Çelebioğlu

ORDU VE ASKER DERLEMESİ'NDEN

Güncelleme tarihi: 21 Nis 2022


(Ordu ve Asker, İttihad Yayıncılık, İstanbul, Aralık 1999)


«Risale-i Nur eserlerinde, pek çok ehemmiyetli meselelerde olduğu gibi, asker kuvveti ve ordu hakkında da ehemmiyetle üzerinde durulmuştur.

Milletin kurduğu ve sahibi olduğu devlet bünyesinde yerini alan ordunun, muayyen selahiyet ve vazife hududları vardır.

Bu hudutlar dairesinde vazife şuuruna sahip olan ordunun, dahilde (asayişi te'min), harice karşı (muhafaza-yı hudud) şeklinde ifade edilen iki temel vazifesi İslâm milletinin istiklâliyeti ve bekâsı cihetinde çok büyük ehemmiyeti taşır.

Buna göre ordu, devlet bünyesi içinde belirlenen vazifelerinde hassasiyetinin zayıflatılması veya vazife hudutlarını aşması gibi durumlar millî bekâ ve istiklâliyetin zararına neticeler doğurur. Evet, hak kanunlarına itaat, millî beraberliğe ve dolasıyla millî kuvvetin tahakkukuna sebeptir.» (Ordu ve Asker, s. 5-6)


«Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, Türk Ordusu'nu bin yıldan bu yana İslâmiyetin en kahraman muhafızı olarak görmüş ve beyan etmiştir. Türkiye'nin, İslâm Âlemi'nin ve dünya sulhunun en büyük teminatı, güçlü, imanlı ve bin yıllık hizmetine uygun bir yapıdaki bu millettir ve onun ordusudur. Kahraman ordumuz her bakımdan dünyanın en güçlü ordusu iken dünya çapında hiçbir cihan harbi olmamıştır. Fakat ne zaman, bu kahraman milletin ve ordusunun gerek iç, gerek dış tesirler sebebiyle dünyada söz sahibi olması engellenmiştir, işte o zaman kısa sürede yeryüzünde iki cihan harbi olmuştur. Bu iki cihan savaşından sonra da bugünlere kadar insanlık dünyası daha sulh-u umumi görememiştir.» (Ordu ve Asker, s. 65)


«Türkiye'nin ve Türk Ordusunun durumu hiç bir şeye benzemez demek çok doğrudur. Çünkü bu ordunun en önemli vazifesi i'lâ-yı kelimetullahdır. Bin yıldır bu böyledir ve inşaallah boyle devam edecektir. (Geçici devreler bu tesbite dahil değildir.) Ülkemiz ve Ordumuz aynı zamanda İslâm Âlemi için çok ehemmiyetlidir, İslâm düşmanları için de bir başka açıdan da çok ehemmiyetlidir. Onun için herkes bütün dünyevî hesaplarını buna göre yapmaktadır.

Bu memleketin milliyetperver ve vatanperverleri ve dindarları aklını başına almalı, bu oyunları bilerek ona göre hareket etmelidirler. Bediüzzaman Hazretleri'nin "askerler, ahrarlar ve Nur talebeleri" tesbiti dikkate alınmalıdır. Biz şuna kat'î olarak inanıyoruz ki, her şey gibi bu mesele de birgün tabi' mecrasına oturacaktır.» (Ordu ve Asker, s. 66)


Selam ve dua ile.

Nurani Müdafa

Derleyen: Abdulkadir Çelebioğlu

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page