top of page
  • Yazarın fotoğrafıNurani Müdafa

RAMAZAN BAYRAMI TEBRİKNÂMESİباسْمِهٖ سُبْحَانَهُ


وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا  يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ


اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ بِعَدَدِ عَاشِرَاتِ دَقَائِقِ اَيَّامِ الْفِرَاقِ


Aziz, sıddık, fedakâr, sebatkâr, kahraman, hizmet-i Kur'âniyede ve imaniyede kuvvetli, dirayetli, cevval kardeşlerimiz!


Evvela: «Bayramınızı tekbir getirmek suretiyle süsleyiniz.»

(et-Tergîb ve't-Terhîb Trc. 2:332)

buyuran Resûl-i Kibriya Aleyhissalâtü Vesselâm Efendimiz'e salât û selâm olsun.


Bu hadîs-i şerîf ve benzeri hadîslere telmih yapılarak Nurlarda şöyle denilir;

«Bunun içindir ki bayramlarda gaflet istila edip, gayr-ı meşru daireye sapmamak için rivâyetlerde zikrullaha ve şükre çok azîm tergibat vardır. Tâ ki bayramlarda o sevinç ve sürur nimetlerini şükre çevirip o nimeti idame ve ziyadeleştirsin. Çünkü şükür, nimeti ziyadeleştirir, gafleti kaçırır.»

(Lem'alar, s. 275)


Sâniyen: Nurlar'da geçen bayram tebrikleri şu şekilde geçmektedir;


«Bütün ruh û canımla bayramınızı tebrik ederim.»

(Kastamonu Lâhikası, s. 116)

«Cenâb-ı Hak bu bayramın sürûrunu, hakikî ve geniş ve umumî sürûra mukaddeme ve vesile eylesin. Âmîn.»

(Kastamonu Lâhikası, s. 100)


«Hem geçmiş hem gelecek hem maddî hem manevî bayramlarınızı ve mübarek gecelerinizi, bütün ruh u canımla tebrik ve ettiğiniz ibadet ve duaların makbuliyetini rahmet-i İlâhîyeden bütün ruh û canımızla niyaz edip isteyip o mübarek dualara âmin deriz.»

(Emirdağ Lâhikası - 2, s. 98)


«Ruh û canımızla mübarek bayramınızı tebrik ediyoruz. İnşâallah âlem-i İslâm'ın da büyük bir bayramına yetişirsiniz. Cemahir-i Müttefika-i İslâmiye'nin kudsî kanun-u esasiyelerinin menbaı olan Kur'ân-ı Hakîm, istikbâle tam hâkim olup beşeriyete tam bir bayramı getireceğine çok emareler var.»

(Emirdağ Lâhikası - 2, s. 76)


«Bayramınızı tebrik ve hizmetinizi takdir ve muvaffakiyetinize dua ederek Hâlık-ı Rahîm'e hadsiz şükür ederim ki sizler gibi sebatkâr ve fedakâr kardeşleri Risaletü'n-Nur'a sahip ve nâşir yapmış.»

(Kastamonu Lâhikası, s. 21)


«Bayramınızı bütün ruh u canımızla tebrik ve tes’id ediyoruz.»

(Emirdağ Lâhikası - 1, s. 69)


«Bayramınızı tebrik ederim.»

(Emirdağ Lâhikası - 1, s. 176)


«Sizin bayramınızı, Leyle-i Kadr’inizi, Ramazan-ı Şerif’te makbul dualarınızı bütün ruh u canımla tebrik ve tes’id ediyorum.»

(Kastamonu Lahikası, s. 100)


Sâlisen: Muazzez Üstâd'ımızın Talebeleri olan Ağabeylerimizin geçmiş yıllarda neşrettikleri Lâhikalardan bazı iktibaslar şu şekildedir;


«Cenâb-ı Hakk bizleri sadakat ve kanaatle Risale-i Nur hizmetinde ihlasla daim eylesin, amin!»


«Bayramınızı tebrik eder, Üstâd'ımızın ifadesi ile Cenâb-ı Hak'tan bu bayramın sürûrunu hakikî ve geniş umumi sürûra mukaddeme ve vesile eylemesini niyaz eyleriz.»


«Türkiye Âlem-i İslâm'a uhuvvet ve beraberlik sırrıyla önder olarak maddî ve manevî terakkiyatlarda en azami şekilde ulaşmakta muvaffak olmasının sevinçlerini de bu bayramla beraber yaşıyoruz.»


«Cenâb-ı Hak bizlere, Risale-i Nura tam sadakat ve kanaatle hizmet etmek ve hizmetkar olmak nasip etsin âmîn.»


Râbian: Cenâb-ı Erhamü'r-Râhimîn olan Allahu Teâlâ ve Tekaddes'e nâmütenâhi şükürler olsun ki, bizleri bir Ramazan Bayramı'na daha ulaştırdı. Bayramı bîhakkın bayram olarak yaşayanlardan olmak dua ve temennisiyle.


Nurani Müdafa Heyeti

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


bottom of page