top of page
  • Yazarın fotoğrafıNurani Müdafa

RİSALE-İ NUR HANGİ MEVZÛLARDA KÂFİDİR? - 1

"Risale-i Nur, hakaik-i İslâmiyeye dair ihtiyaçlara kâfi geliyor, başka eserlere ihtiyaç bırakmıyor. Kat'î ve çok tecrübelerle anlaşılmış ki, imanı kurtarmak ve kuvvetlendirmek ve tahkikî yapmanın en kısa ve en kolay yolu Risale-i Nur'dadır." (Kastamonu Lâhikası, s. 77)


Burada Risale-i Nur’un "hakaik-i İslâmiyeye dair ihtiyaçlara" kâfi geldiği şeklinde kayıt düşünmüştür.


Peki "hakaik-i İslâmiye" nedir?

Cevap için "Tüm İslâmî hakikatler" demek yanlış olur.


Çünkü "hakaik-i İslâmiye" ifadesini de Nurlar izah etmiştir. Nurlara göre "hakaik-i İslâmiye" şudur;

«Hakikat-ı İslâmiyet'in esasları; altı erkân-ı imaniye ile {(Haşiye): "Beraber" kelimesi Şuada noksan olduğu için, şüphe edilmiş.} ve esas-ı ubudiyet ki, İslâmın beş rüknü olan (savm, salât, hacc, zekat, kelime-i şehadet) mecmuunun hülâsasıdır. Risale-i Nur, altı rükn-ü imaniye ile bu esas-ı ubudiyeti isbat edip

سَبْعَ الْمَثَانِى

cilvesine mazhariyeti muraddır. Vücub-u zekatın izahından murad ise, zekatın teferruat tafsilâtı değil; belki zekatın, hayat-ı içtimaiyede derece-i lüzumu ve ehemmiyetli kıymeti isbat edilmiş demektir. Evet Risale-i Nur'dan evvel yazdığımız risalelerde, hem de Risale-i Nur'un müteaddid yerlerinde, vücub-u zekatın hayat-ı içtimaiyede ne derece ehemmiyetli olduğu kat'iyyen ve vâzıhan isbat edilmiş demektir.» (Kastamonu Lâhikası, s. 199)


Demek ki hakaik-i İslâmiye "altı erkân-ı imaniye" ve "esas-ı ubudiyet"tir." Esas-ı ubudiyet" ki, "İslâm'ın beş rüknü olan (savm, salât, hacc, zekat, kelime-i şehadet) mecmuunun hülâsasıdır." Bunları teferruatlı şekilde değil "esas-ı ubudiyet" yani ibadetin esası cihetinde açıklıyor. Meselâ; Orucun mânâsı nedir, namazın beş vakte hikmeti tahsisi nedendir, haccın hikmetleri nelerdir vb. Bunlar da zaten imanîdir. Zaten devamında şöyle denilir; "Vücub-u zekatın izahından murad ise, zekatın teferruat tafsilâtı değil; belki zekatın, hayat-ı içtimaiyede derece-i lüzumu ve ehemmiyetli kıymeti isbat edilmiş demektir." Hakaik-i İslâmiye "altı erkân-ı imaniye" ve "esas-ı ubudiyet" olduğundan, toplam yedi olur.


Selam ve dua ile.

Nurani Müdafa

Yazar: Abdulkadir Çelebioğlu

155 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page