top of page
  • Abdulkadir Çelebioğlu

RİSALE-İ NUR’U OKUMA VE ANLAMA USÛLLERİ - 3 

Güncelleme tarihi: 18 Eyl 2022

9- "Ya Rabbi, bu eserleri anlamayı ve yaşamayı nasip eyle." şeklinde dualar etmek.

Üstâd Bediüzzamanʹın bir mektubunda dediği gibi;

"Sizler sabah ve akşam duamda dâhilsiniz. Siz dahi beni duanızda dâhil ediniz. Şu âlemde mü'minin mü'mine karşı en büyük yardımı dua iledir." (Barla Lâhikası, s. 247-248)


10- Her gün hiç olmazsa on beş dakika sesli okumak, hem okuyuşu düzgünleştirir, hem telaffuzu güzelleştirir.

"Birinci sözü sessiz okudun, bitirdin. Tekrar sesli olarak okumak." (Zübeyir Gündüzalp, Üstâdım Bediüzzaman, c. 2, s. 450)


Bu şekilde bazı eserleri önce sessiz okuyup, ardından da sesli okumak istifadeye medârdır.


11- Ayrıca sessiz olarak da yoğun bir şekilde okumak gerekir. Külliyetle dalmak mühimdir. Üç Beş defa Külliyatı devrettikten sonra zihnen tekrarlayarak, aklımızı çalıştırarak okumak ve yazarak çalışmak.

"Bahsin bütününü zihinde tekrar etmek Paragraf paragraf okumak. Sonra ne anladığım zihinde tekrar etmek (Her paragraf böyle). Sonra bahsin bütününü zihinde tek rat etmek. Bu neticeye nasıl bir sira takip edilerek varıldı, vesa ire düşünmek. Insanın hassaları bir şeyle ne kadar meşgul olsa istifade o nisbette olur. (Bu usül; Külliyatı üç beş defa bitirmiş olanların tatbik edeceği bir usüldür. Külliyats en az üçüncü defa bitirmeyen yenilere, tavsiye edilmez.) Bir sene bu süretle okursa bir sene sonra ne okursa ne işitirse hafızasında kalır." (Zübeyir Gündüzalp, Üstâdım Bediüzzaman, c. 2, s. 451)


"Okurken yanında defter bulundurmak, kaleme sarılmak. Okuduğun yerlerin meâlini yazarak onu kendine mâletmek. Aklını çalıştırararak okumak. Okumak, ne okuduğunu da okumak. Lâhikaları çok okursa vartaya düşmez. Okuduğun yerden ne anladın onu yazmak. Bu çalışma kaleminizi güçlendirir. Cümle kurmalarınızı inkişaf ettirir. On defa okumak yerine bir defa yazarak okumak daha faidelidir. Bu yazdıklarınızı tekrar etmek. Bir evvelki yazdığınızı, bir sonra beğenmezsiniz. Bu ne kadar inkişaf ettiğinizi geliştiğinizi gösterir. İnsanı yetiştiren kendi yazdıklarıdır, yazarak çalışmaktır." (Zübeyir Gündüzalp, Üstâdım Bediüzzaman, c. 2, s. 451)


12- Okuduğumuzu başkalarıyla paylaşmak önemlidir. İlim, paylaşıldıkça artar ve bereketlenir.

13- Başlangıçta anlamasak da çok okumak, sonraki okuyuşlarda ise anlama ağırlıklı okumak daha faydalı olacaktır.

"Risale-i Nur, sair kitablara muhalif olarak başta perdeli gidiyor; gittikçe inkişaf eder." (Şualar, s. 60)


Bu da Risale-i Nur’un bir husûsiyetidir. Okudukça daha da inkişaf ediyor.


14- Cevşen ve sair evradları okumanın Risale-i Nur'dan istifadeye ve feyz almaya büyük faydası vardır. Bunlar insanın ulvi latifelerini geliştirir, ona kıvam ve kalite kazandırır.

Zübeyir Gündüzalp Ağabey'in dediği gibi;

"Evrâd hizmetin zevk ve tesirini çoğaltır." (Bir Dava Adamının Notları 1, s. 23)


15- Ne kadar da okusak az görmek ve daha çok okumaya azm û cehd etmek.

Mevzûyla alâkadar Üstâd Bediüzzaman söyle der;

«Re'fet Bey'in mektubunda dediği gibi, "Risale-i Nur'un en bâriz hâsiyeti, usandırmamak. Yüz defa okunsa, yüz birinci defa yine zevkle okunabilir"» (Kastamonu Lâhikası, s. 215)


Barla Lâhikası'nda geçen bir mektupta da şu ifadeler geçer;

"Tekrar çok tavsiye ediyorum, okuyun, okuyun. Okudukça, risaleler feyzâver nurları saçıyorlar. Okudukça iştiyaka getiriyorlar, usanç vermiyorlar. Başka kitabları bir-iki defa okusan, insana usanç veriyor. Halbuki risaleler öyle değil, okudukça başka başka iman halleri telkin ediyorlar." (Barla Lâhikası, s. 144)


"180 değil, 1080 defa okunsa yine az." (Bir Dava Adamının Notları 1, s. 19)


Latîfe sûretinde şöyle bir söz vardır; "Et-tekraru ahsen velev kâne yüz seksen." Yani "Tekrar güzeldir velev ki yüz seksen defa dahi olsa."


Ne için okumamız gerektiği ile ilgili de şunu unutmamak gerekir;

"İstidatları inkişaf ettirmek için çok okumak. 

Daima okumak. 

Dem ve damarlarımıza karışacak derecede okumak." (Bir Dava Adamının Notları 1, s. 19)


"Şimdi oku, kabirde okuyamazsın." (Bir Dava Adamının Notları 1, s. 19) hakikatini daima hâtırımızda tutmalıyız.


16- "Satır satır, kelime kelime okumak."

(Bir Dava Adamının Notları 1, s. 19)


Re'fet Barutçu Abinin ifade ettiği gibi;

"Sözler'in tedkikatıyla meşgulüm.

Evvelki okuyuşlarımda hazmedemiyordum.

Şimdi gayet yavaş ve dikkatli okuyup anlamaya çalışıyorum.

Takıldığım noktalar oluyor, soruyorum.

Bu vesile ile istifade fazladır." (Barla Lâhikası, s. 190)


Bizler de takıldığımız noktaları mütehassıs olanlara sorup öğrenmeye çalışmalıyız.


17- Abdestli okumak da istifadeyi ziyadeleştirir.

Mevzûmuz ile alâkadar Nur'un Birinci Talebesi Hulusî Yahyagil Bey'e

«Risale-i Nur'u okurken istifade şartlarının neler olduğunu sorusuna da şu şekilde cevap verir;

-"Anlamadığınız şeyi tekrar okumak lâzım. Onu yine kendi söylemiş: 'Anlamazsanız tekrar okuyun.' Abdest bir mü'mine her zaman lâzım. Her zaman muhal değil. Abdest mü'minin silahıdır.

الوضوء سلاح المؤمن"»


18- "Hususî okumanı terk etme."

(Bir Dava Adamının Notları 1, s. 19)


Şahsî okumamızı her gün devam etmeliyiz. Bunu terk etmemeyi kendimize vazife bilmeliyiz.


19- Eserleri dikkatli bir şekilde okumak ile meseleleri halletmeliyiz.

"Her şey, her mesele okumakla halledilir. Zira eserlerde hepsi var. Fakat insan görmüyor." (Bir Dava Adamının Notları 1, s. 19)


20- Risale-i Nur’u okuma âdablarına riâyet etmek.

«Suâl: –Risâle-i Nûru okumanın âdabları nelerdir?

Cevâb: - Okumak veya dinlemek için:

1. Abdestli bulunmak

2. Niyet etmek: “Yâ Râb, Kur'ân'ın hakîkatlı tefsîri ve bu asra ve bu zamana göre tam ve ma’nevî ve şifâ vesîlesi olan eserlerdeki sırrı i’câzı Kur'ânı anlamaya ve anladığımı başka din kardeşlerime anlatacak hâle gelmeye beni lûtfunla muvaffak buyur.”

3. Başlamadan önce Salâvâtı Şerîfe ve az bir Hadîs-i Şerif okuyup Hazret-i Muhammed’in (asm) rûhâniyetinden yardım istemek.

4. Muhterem Üstâd’a şahsiyeti ma’nevîyeyi temsil etmesi sebebiyle duâ etmek.

5. Cemaât hâlinde okunacaksa benliği atıp, bir vücûd hâline gelmek ve o cemaâti bir tek fert gibi görmek ve anlamak.

6. Uyku galebe etmişken veya fazla yemek ve içmekle mîdede şişkinlik ve vücûd da uyuşukluk duymayacak halde bulunmak.

7. Okuyan zât cemaâtin içinde okuması düzgün ve te’sirli olmak

8. Bir cümleyi okuyarak tekrarlayıp anlamaya çalışmak yâni, anlamadan geçmemek.

9. Eserlerin başka yerlerinde o mevzûya dâir yazıları da hâtırlamak.

10. Okuma sonunda da Salâvâtı Şerife ve Fâtiha okumak ve şevkimizin ve anlayışımızın artmasına, birlik ve berâberliğimize ve İslâmiyetin bekâsına duâ etmek.»


(Devamı Var)


Selam ve dua ile.

Nurani Müdafa

Yazar: Abdulkadir Çelebioğlu

455 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page