top of page
  • Abdulkadir Çelebioğlu

RÜŞTÜ TAFRALI AĞABEY'DEN HATIRALAR

Güncelleme tarihi: 1 Haz
"Gizli bir cereyan tarafından vazifelendirilen bir şahıs, ve daha ne denilecekse denilebilir. Acaba öyle bir zihniyette ise onu [yani 'sadeleştirme yapılsın'] diyen kişinin niyeti başka, gayesi başka, anlayışı ve mesleği başka, kendisi de başka o zaman. Muarız yani hakikatlere. Risale-i Nur'a muarız. Açığa çıkıyor yani. Açıktan diyemiyor bizi aldatmak için güya ama maksatlarını gizleyemiyor. Adamın gayesi, hedefi ve durumu, vaziyeti, mesleği, meşrebi; kendisi daha doğrusu zıt dünyada yürüyor. Apaçık bir şey bu, acabasız. Âhirette cehennem de var, cennette var. İkisi de var. Maksatlı olduğunu ifade eder. Başka bir insan olduğunu [ifade eder]. Yani bizim dairemizin adamı olmadığını bize [ve] [Risale-i] Nur'a muhalif olduğunu ispat etmiş olur. Sen Üstâd'a hıyanet ediyorsun. Üstâd'ı yok sayıyorsun. Üstad'ı - hâşâ- cahil addediyorsun. Halbuki cahilliğin ve maksatlığın ta kendisi sensin. Bu adamlar[ı] doğrusu, cehennem bekler. Kanaatimiz bu bizim. Menfî maksadına, gizli cereyanın hesabına yürümek yani hiç kabul ed[ile]mez bir gaflettir. Bu iddia sahibi acayip bir şekilde maksatlıdır. Ve Nurcuları aldatmakla, yoldan çevirmek istiyor. O zaman bu dost değil, Nur dairesinde dost değil. Benim kesin kanaatim var. Kesin, acabasız. Çünkü internette, burda değil. Ta Tevruz'da iken tespit ettim. İnternet vardı orda. Baktım Üstâd'ın açtığı yolu darbelemeye çalışıyor. Apaçık bir şekilde. Bu bizim muhatabımız değil zaten. Ben bunu muhatap almıyorum. Ben bundan çoktan vazgeçtim. Artık anladık tamamen. O'nun akıbetinin çok felaket olacağına da kanaatim var. Akıbeti çok felaketli olacak. Nasıl olacaksa artık onu bilmiyorum."

Rüştü Tafralı Ağabey (rh)


"Hatırlıyor musunuz? Matbuatta çıkmış; "Ben -ci, - cu'lardan çok üzülüyorum" [demiş]. O taraftarlık var ya böyle. -ci, -cu.. "Nurcu" deniliyor ya, o  üzülüyormuş. Bütün kâfir, mü'min, mason, münafık ne varsa kardeş gibi bakacakmışız!.. Tam mason tarifi. Hiç bilginiz bile yok bundan. Umurunuzda değil. Rüştü hedef oluyor tabi, yazdık onu, neşrettik. O [F. H'nın Gazetelerde Çıkan Beyanatlarına ve İddialarına Risale-i Nur Ölçüleri ile Verilen Cevaplar] broşürü bizim Fatih'te bazıları aynısını bastırmışlar. Bitmiş kitap. Evlerin kapılarının altlarından sokmuşlar evlere diye bize haber geldi. Görüyor musun? Vatandaş gayretli. Bunlar kimlerdi? Hiç bilmiyoruz kimlerdi. Ama şu hakikat; bizim dünyanın hatta karşı çıkanlar oldu dairemizden. Aleyhimizde lâhika neşrettirildi. E şimdi bacası göründü dediğim zaman niye kızıyorsunuz ki bana? Kızsanız sanki ben geri mi alacağım zannediyorsunuz onu?"

Rüştü Tafralı Ağabey (rh)


"[Üstâd Bediüzzaman] İmamdır, avam değildir."

Rüştü Tafralı Ağabey (rh)


"Nurcular, Nurcu oldukları gün Türkiye ve Dünya kurtulacak inşâallah."

Rüştü Tafralı Ağabey (rh)

(Nakleden: Ali Kemal Pekkendir

Kayıt Tarihi: 09.04.2022)


"Şeâire serbestiyet ve hürriyet vermek, İslâm Cumhuriyeti'ne giden en mühim adımlardır."

Rüştü Tafralı Ağabey (rh)

(Nakleden: Ali Kemal Pekkendir

Kayıt Tarihi: 30.05.2022)


«Sakın hocaların Cuma ve cemaatlerine ilişmeyiniz. İştirak etmeseniz de, iştirak edenleri tenkid etmeyiniz. Gerçi İmam-ı Rabbanî demiş ki: "Bid'a olan yerlere girmeyiniz." Maksadı, sevabı olmaz demektir; yoksa, namaz battal olur değil. Çünki selef-i sâlihînden bir kısmı, Yezid ve Velid gibi şahısların arkasında namaz kılmışlar. Eğer mescide gidip gelmekte kebaire maruz kalırsa, halvethanesinde bulunması lâzımdır.» (Kastamonu, s. 247)

"Şurada geçen son cümle, Rüştü Tafralı Ağabey'in şahsî tatbikatı idi."

(Ali Kemal Pekkendir

Kayıt Tarihi: 11.06.2021)


"Yalnız ehemmiyetli bir endişe ve bir teselli kalbime geliyor ki: Bu geniş boğuşmaların neticesinde Eski Harb-i Umumî'den çıkan zarardan daha büyük bir zarar, medeniyetin istinadı, menbaı olan Avrupa'da deccalane bir vahşet doğurmasıdır. Bu endişeyi teselliye medar; âlem-i İslâm'ın tam intibahıyla ve Yeni Dünya'nın, Hristiyanlığın hakiki dinini düstur-u hareket ittihaz etmesiyle ve âlem-i İslâm'la ittifak etmesi ve İncil, Kur'an'a ittihat edip tabi olması, o dehşetli gelecek iki cereyana karşı semavî bir muavenetle dayanıp inşâallah galebe eder." (Emirdağ Lâhikası 1, s. 58)

«Rüştü Tafralı Ağabey'den dinlediğim derslerde "semavî bir muavenet"i, Risale-i Nur’un i̇nternet kanalıyla dünyaya yayılması olarak anlatıyordu.»

(Nakleden: Ali Kemal Pekkendir

Nakli Kayıt Tarihi: 25.07.2020)


Selam ve dua ile.

Nurani Müdafa

Nakilleri Kaydeden: Abdulkadir Çelebioğlu

Son Yazılar

Hepsini Gör

1 Comment


fakirullahussaki
Apr 14, 2022

Rüşdü ağabey ilk satırda sa(h)deleştirme tecavüzüne teşebbüs eden mel'un fetto$ ve avanesini kasdediyor. Bunu belirtiniz rica ederim.

Like
bottom of page