top of page
  • Yazarın fotoğrafıNurani Müdafa

SEVGİLİ PEYGAMBERİMİZİ DE SEVERİZ

Güncelleme tarihi: 18 Nis 2022

İkinci Konu


SEVGİLİ PEYGAMBERİMİZİ DE SEVERİZ


Çünkü Allah'ı bize tanıtan O'dur. Kâinat kitabında yazılan kudret mu'cizelerini bize gösteren O'dur.İyi ve kö tü şeyleri tarif eden O'dur. Küfürden İslâmiyet'e, zulmetten aydınlığa, yalancılıktan doğruluğa bizleri çıkartan O'dur. Ruhlarımızı cilalandıran, fikirlerimizi tenvir eden, kalplerimizi temizleyen dünya ve âhiret saadetine giden yolları bizlere gösteren O'dur.


Böyle bir Peygamber-i Zîşân sevilmezse başka sevilecek bir şey var mıdır? Hakkımızda göstermiş olduğu maddî ve ma nevî şu kadar hizmetine karşı ve bizimle Hâlikimiz arasında yapmış olduğu « Santrallık» vazifesine karşı lâzım gelen sevgimizi, hissiyâtımızı, hulûsümüzü sonsuz memnuniyetimizi açıklayacak hiç bir ifade bulunmaz.


Maahâzâ O zât bütün insanlar içerisinde ve bütün Peyğamberlerden Cenâb-ı Hak'ca en efzal en sevgili olmasaydı kelime-i şehâdette olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'in pek çok âyetlerinde Allah'ın adıyla O'nun adı beraberce zikredilmezdi. Binâenaleyh bizler böyle yüksek bir Rasûl'ün ümmetinden olduğumuzdan bahtiyarız. Allah'ın böyle sevgilisini elbette ve elbette bizler de severiz.


(Abdülmecid Ünlukul, Dü Mezhebi İlmihali, s. 2-3)


Selam ve dua ile.

Nurani Müdafa Heyeti 

Son Yazılar

Hepsini Gör

コメント


bottom of page