top of page
  • Yazarın fotoğrafıNurani Müdafa

Üstâd'a Mektup - 4

Muazzez ve Muhterem Üstâd’ım!


Âlî ve kıymettar şahsınıza mektup yazmak, hitapta bulunmak, makamınıza arz-ı kelam ve tazim etmek kameti ve kabiliyetinin bende zerre kadar mevcut olmadığına pek emin ve kâni bir surette âcizane ve nâçizane sözlerimi yazıyorum.


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ


بِاسْمِهٖ سُبْحَانَهُ


Selam olsun Asrın İmamı'na! Selam olsun Üstâd'ıma! Selam olsun Resulullah'ın yolunda mücahede edene! Selam olsun küre-i arzın on dört asırdır aç ve susuz kaldığı hakaik-i ilahiye menbaı İslamiyetin sancağını perdeypey ve yeniden bilaperva omzuna alıp tevazu, mahviyet, şecaat ve izzetle taşıyıp dalgalandırmasına müsebbib ve merci olana! Selam olsun davasını birkaç gayyur talebesiyle azimle ve cehdle taşıyana ve o haşin suretlerden aşıp davasını dünyaya ilan edene!


Nice vasıfla tavsifi icap edip de ifadeye muktedir olamadığım sıfatın, kemalin, icraatın vardır. Ne çare ki, bu aciz kul; ne zikrine kendinde bir had bulur ne de mektubu uzatıp vakit çalmaya kendini me’zun görür. Selam olsun vasfından aciz olduğum İslâm Kahramanı Üstâd’ıma!


Gönül isterdi ki, Nurlarınıza tüm hasselerimle bendimle muhatap olmuş olayım da öylece mukabele ederek yazayım. Hulusî Ağabeyim gibi iştiyakla, aşkla okuyayım Nurları ve aldığım feyzi ifadeyi arzu etmenin şevkiyle mektubuma devam edeyim. Fakat biz sizin büyük mirasınızın, “okunması benimle görüşmekten on kat faidelidir” dediğiniz yaldızlı, süslü kitaplarınızın kıymetini takdir etmeyi bilemedik ve bilemiyoruz ki kendi malımız gibi sahib çıkalım. Hulusî Ağabeyim, Nurlarla geçiremediği zamanlarını “keşke, enfas-ı ma’dude-i hayattan olmaya idiler” diye esefle yad eder iken benim gibi ahir zamanın fena ve süflî vaziyetine çokça dalıp aklını ruhunu geveze eden biçareler, o feyz-aver Nurları hakkıyla mütalaa edemiyor ve Üstâd'ının sohbetiyle müşerref olmaklığın lezzetine varamıyor ki takdir etsin.


Yine Nur Külliyatı’nda bir yerde mektubunuzu “Sözler’le alakadar olanlara selam ve dua ediyorum” şeklinde bitiriyorsunuz. Benim gibi kemter olanlar kimi zamanlar, selamınızla müşerref olmak ve duanızla şerefyab olmak bahtiyarlığından bibehre kalıyorlar.


Cenâb-ı Hak sizden namütenahi razı olsun. Allahu Teala bizleri bu Kur'ân ve İman hizmetinden ayırmasın, dâvâmızda daim olanlardan eylesin. Amin.


Nurani Müdafa

Sizden Gelenler

19 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page