top of page
  • Abdulkadir Çelebioğlu

ÜSTÂD BEDİÜZZAMAN'IN KENDİ EL YAZISIYLA YAZDIĞI KÜÇÜK SÖZLER'DEN

Güncelleme tarihi: 14 Haz 2022

[Üstâd'ımız Bediüzzaman Hazretleri, Küçük Sözler eserini ilk olarak kendi el yazısı ile yazmıştır. Ve bu yazdığı kitabının başında ve sonunda notlar eklemiş. Bazı yerlerinde de ufak farklılıklar mevcuttur. O nümûneler şunlardır;]


(Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri'nin Orijinal El Yazısı İle Küçük Sözler,

Sözler Neşriyat, İstanbul, 2005)


"Ehemmiyetli bir maksad için temsilat hikâyeler sûretinde yazılmıştır." (Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri'nin Orijinal El Yazısı İle Küçük Sözler, s. 1)


"Mescid-i Kebîr-i Kâinatta, Kur'ân okunuyor. Kur'ân'ı dinleyelim. O nurla nurlanalım. Hidâyetiyle amel edelim. Onu vird-i zebân edelim. Evet, söz O'dur ve O'na derler. Hak olup, Hak'tan gelip ve Hak diyen ve hakikati gösteren ve nurânî hikmeti neşreden O'dur!.." (Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri'nin Orijinal El Yazısı İle Küçük Sözler, s. 61-62)


"Şu Küçük Sözler'i bidayette müsvedde olarak kendim ve kendi müşevveş hattımla yazmaya mecbur oldum. Çünkü o vakit herkes benden çekinirlerdi." (Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri'nin Orijinal El Yazısı İle Küçük Sözler, s. 84)


Selam ve dua ile.

Nurani Müdafa

Derleyen: Abdulkadir Çelebioğlu

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page