top of page
  • Abdulkadir Çelebioğlu

ZÜBEYİR GÜNDÜZALP AĞABEY'DEN HATIRALAR - 3"Üstâdımız, Risale-i Nur’u 3 temel esas üzerine bina etmiştir:

1- İmanî bahisler.

2- Müdafaalar.

3- Lâhikalar.

İmanî bahisleri okuyanlar, ehl-i takva ve ehl-i salât olur.

Müdafaaları okuyanlar, dâvâsının müdafaasıyla mücehhez olur, kendini donatır.

Lâhika mektuplarını da okuyanlar, karşılaşmış oldukları hâdiseler içerisinde nasıl bir hatt-ı harekette bulunacaklarını Risale-i Nur'dan öğrenirler."

Zübeyir Gündüzalp Ağabey (rh)

(Nakleden: Ahmet Emin Dernekli


"[Zübeyir Ağabey] Risale-i Nur Hizmeti dedi mi, her şeyini feda ederdi."

Abdullah Yeğin Ağabey (rh)


"Zübeyir Ağabey, Risale-i Nur uğruna her şeyini feda eden bir kahraman..."

Abdullah Yeğin Ağabey (rh)


1969 yılının ilk aylarında ben ilk Haseki'de kalmış olduğum Galip Gigin Ağabey'in evinde, Zübeyir Ağabey şöyle dedi;

-"Kardeşim!.. Aramızda çok mütekâid Nurcular var.."

Mütekâid, emekli demek.

Hatta Eyüp Ağabey anlattı, Zübeyir Ağabey'den;

-"Sen burada oturuyor görürsün ama o dışarıdadır." derdi.

(Nakleden: Ahmet Emin Dernekli

Kayıt Tarihi: 05.03.2022)


Selam ve dua ile.

Nurani Müdafa

Nakilleri Kaydeden: Abdulkadir Çelebioğlu

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page