top of page
  • Abdulkadir Çelebioğlu

MUSTAFA SUNGUR AĞABEY'DEN HATIRALAR

Güncelleme tarihi: 20 Eyl 2022Üstâdımız Bediüzzaman, Mustafa Sungur Ağabey’e diyor: “Menderes seni maarif nazırı yapsa. Mekteplerde Nurları okutacaksın dese, fakat arada sırada bazı meselelerde bizim dediğimiz gibi olacak dese, sen de kabul etsen… Nur'daki ihlâs bunu reddeder.”

(Nakleden: Mustafa Sungur Ağabey

Nakli Aktaran: Abdulkadir Nurzade

Kayıt Tarihi: 13.02.2022)


"Bu hizmette yerinizi alın yoksa hizmet çok ucuzlayacak. Herkes bu dairede bulunacak, liyakat kaybolacak. Sayı artacak ama Nur Talebesi parmakla sayılacak."

Mustafa Sungur Ağabey (rh)

(Nakleden: Abdulkadir Nurzade

Kayıt Tarihi: 13.02.2022) 


"Sen 'Rıza-yı İlahîyi nasıl kazanırım?' diye düşüneceğine, insanların hatalarıyla uğraşıyorsun."

Mustafa Sungur Ağabey (rh)

(Nakleden: Nurullah Sungur

Kayıt Tarihi: 13.03.2022)


Mustafa Sungur Ağabey'den şöyle anlatırdı; Üstâd Bediüzzaman Hazretleri Mehmed Kayalar Ağabey için dedi ki: "Şark'ta, Şeyh Said hadisesinden dolayı insanların başları yerdeydi. Mehmed Kayalar sayesinde başları kalktı."

(Nakleden: Mehmet Coşkunsel

Kayıt Tarihi: 20.05.2021)


Abdullah Yeğin Ağabey de Mustafa Sungur Ağabey de diyordu ki; "Hiçbir hatıra yoktur ki, biz Risale-i Nur’u açtığımız vakit o hatırayı orada görmemiş olalım."

(Nakleden: Celal Huyut


Son iki yılında Hz. Üstâdımız gelenlere iki şey söyledi:

1- "Bu zamanda neye lüzum görüldüyse yazdırıldı kardaşlarım."

2- "Her yolu deneyecekler sonunda Risale-i Nur'a teslim olacaklar."

Mustafa Sungur Ağabey (rh)

(Nakleden: Abdulkadir Nurzade

Kayıt Tarihi: 17.02.2022)


Birgün Mustafa Sungur Ağabey şöyle anlatmıştı;

"İmam-ı Eş'ari Hazretleri zamanında âlim bir zât varmış. İmam Eş'ari'ye o âlimi soruyorlar. O âlim için 'Nâkıstır' diyor. Bir gün oradan geçerken Eş'ari Hazretleri, o zâta doğru giderek hürmetkâr bir şekilde davranınca, döndüğünde yanındaki talebeleri; 'Efendim nâkıs dediğiniz kişiye niye böyle hürmet ettiniz?' deyince, İmam Eş'ari Hazretleri; 'Nâkıs değil hatta enkâstır. Yanındaki talebeleri muhafaza etmek için böyle davrandım.' diyor."

(Nakleden: Ahmet Emin Dernekli

Kayıt Tarihi: 02.02.2021)


Birgün Mustafa Sungur Ağabey ile kalabalık bir cemaatle Bedi' dershanesindeyken, birisi ısrarla fotoğraf çekmek istediğinde Mustafa  Sungur Ağabey: "Kardeş, sen insanların dışını çekiyorsun. Halbuki melekler içini de çekiyor" demişti.

(Nakleden: Abdulkadir Nurzade

Kayıt Tarihi: 12.07.2021)


Mustafa Sungur Ağabey'e sormuştum; «15. Rica için Üstâd Hazretleri, "Nur'un telif zamanı üç sene evvel bitmiş olmasından, bu On Beşinci Rica, ileride bir Nurcu tarafından İhtiyarlar Lem'asının tekmiline –telifine– me'haz olmak üzere yazıldı.» (Lem'alar, s. 312) buyuruyor. Ağabey, ileride gelecek bu Nurcu kim?"

Mustafa Sungur Ağabey de cevaben; "Kardeş, yazdık ya." dedi. Yani "ileride bir Nurcu", Mustafa Sungur Ağabey. Mustafa Sungur Ağabey dedi; "Üstâd, Emirdağ hayatı ile ilgili beni götürdü Emirdağ’ına. Baştan sona bana anlattı. Burada böyle oldu burada böyle oldu, diye. [Tarihçe-i Hayat'taki] Emirdağ Hayatını öyle yazdım." Tarihçe-i Hayat'ın büyük bir bölümünü Mustafa Sungur Ağabey ile Zübeyir Gündüzalp Ağabey yazıyorlar. Üstâd, "on ordu, yirmi mecmua kuvvetinde" bu Tarihçe-i Hayat eserini kabul ediyor.

(Nakleden: Abdulkadir Nurzade

Kayıt Tarihi: 11.06.2021)


"Latif Nükteler" eserini Mustafa Sungur Ağabey derledi. Sözler Neşriyat'ta da bizzat kendisi neşretti. Latif Nükteler'in içinde Latin Harflerine Üstâd Bediüzzaman Hazretleri’nin almadığı 9. Lem'a, 28. Lem'a'nın tamamı ve bazı mevzular vardır. Üstâd Bediüzzaman Hazretleri, talebelerine bu mânâda vazife vermiş. Mustafa Sungur Ağabey de, Üstâd Bediüzzaman Hazretleri’nin Emirdağ Lâhikası 1'de geçen neşir varislerindendir. Bazı mevzuların zamanı geldiğince neşri ile alakalı, Üstâd Bediüzzaman Hazretleri, vazifeler vermiştir. Lâhikalar'da da bu mevzu ile alakalı var. "Re'fet kardeş! Sen de çok safalar geldin ve Risale-i Nur yazısı ile meşguliyetin beni cidden sevindirdi. Hulusi ve Sabri gibi senin de suallerinin Risale-i Nur'da ehemmiyetli neticeleri ve tatlı meyveleri var. Senin yanında bulunan ve risalelerde kaydedilmeyen ilmî parçaları münasip yerlerde veya Lâhika'da yazarsınız." (Barla Lâhikası, s. 9) Latif Nükteler eseri noktasında Üstâdımız Bediüzzaman Hazretleri’nin "Fenafi'n-Nur" dediği, Mustafa Sungur Ağabey bu eseri derleyip, neşretmiş. Cenâb-ı Hakk da Mustafa Sungur Ağabey'i bu vazifelerde bir ömür boyu istihdam eyledi. Zaman ve zemine göre, Risale-i Nur'un esas ve düsturlarını bozmadan hizmette istikamet-i tamme olarak devam etmiştir. Zübeyir Gündüzalp Ağabey'e sordukları zaman; "Ağabey, senden sonra ne yapacağız?" diye. Zübeyir Gündüzalp Ağabey de cevaben; "Sungur var ya kardeşim. Sungur'a sorarsınız." dermiş.

(Nakleden: Abdulkadir Nurzade

Kayıt Tarihi: 11.06.2021)


Mustafa Sungur Ağabey, "Sarıklı küçük genç bir zat ise Hulusi'ye omuz omuza verecek belki geçecek birisi, nâşirler ve talebeler içine girmeye namzettir." (Mektubat, s. 393) şeklindeki Üstâd Hazretleri’nin ifadesi ile ilgili her yerde şu zâttır, bu zâttır dedikleri vakit demişti ki; "Üstâd ne demiş kardeşim?" Üstâd Bediüzzaman, Sungur Ağabey'i göstermiş demiş "Sensin", Ceylan Ağabey için demiş "Sensin", Zübeyir Ağabey'i göstermiş demiş "Sensin". Üstâd Bediüzzaman Hazretleri demiş ki; "Bu bir şahs-ı manevîdir. Siz de bunun birer ferdisiniz." Bu sarıklı genç mânâsı, ağabeylerin hayatlarında tezahür etmiş. Yani Cenâb-ı Hakk bu ağabeyleri kuvve-i kudsiye ile istihdam eylemiş. Mesela Üstâd Bediüzzaman, "...nâşirler ve talebeler içine girmeye namzettir" diyor. Bu ağabeyler girmiş yani.

(Nakleden: Abdulkadir Nurzade

Kayıt Tarihi: 11.06.2021)


"Risale-i Nur'u anlamanın tek yolu okumaktır. Bir risaleyi anahtar yap (Münacat Risalesi gibi), her gün devamlı sûrette onu oku. Bazı hakikatler var ki 60 senede açılıyor..."

Mustafa Sungur Ağabey (rh)

(Nakleden: Abdulkadir Nurzade

Kayıt Tarihi: 23.08.2021)


Selam ve dua ile.

Nurani Müdafa

Nakilleri Kaydeden: Abdulkadir Çelebioğlu

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


bottom of page