top of page
  • Yazarın fotoğrafıNurani Müdafa

Üstâd Bediüzzamanʹın Leyâli-i Aşere [Zilhicce'nin İlk On Gecesi] Mektubu


Aziz ve Sıddık Kardeşlerim!


Evvelâ: Geçen Leyâli-i Aşerenizi ve gelen îydinizi ruh-u cânımızla tebrik ve o çok mübarek gecelerdeki a’mal-i salihanızın ve dualarınızın makbuliyetini Rahmet-i İlâhiye’den niyaz ediyoruz.


Bu On Gece Kur’ân-ı Azimüşşan’ın


وَالْفَجْرِۙ ﴿١﴾ وَلَيَالٍ عَشْرٍۙ ﴿٢﴾


Kur'ân-ı Kerim kasemi ile, onlara verdiği ehemmiyete binâen o geceler Leyle-i Kadir ve Berat ve Mi’rac nev’inde büyük kıymetleri var. Çünkü; Hac sırrıyla bütün Âlem-i İslâm namına her taraftan gelen binler hacıların bütün kâinatla alâkadarâne bir tarzdaki makbul hasenatlarına ve ümmet-i Muhammed'e (asm) hakkında ettikleri duâlarına, o gecelerde a’mâl-i sâliha ile meşgul olan mü’minler hissedâr oluyorlar.


İnşâallah Nur şâkirdleri o büyük kazanca mazhardırlar.


Hatta diyebiliriz ki; Uykuları da ibadet sayılır.


Elbette böyle ağır şerâit içinde gayet ciddiyet ve tam gayret ile ulûmun en yüksek derecesindeki îmân ve Kur’ân hakikatlarının dersinde en mükemmel talebelik vazifesini yapan Nurcular, bu leyâle-i aşerede uykuda dahi nurlarına tam mazhardırlar.


Said Nursî (ra)


(Gayr-ı Münteşir Mektuplar'dan)


Selam ve dua ile.

Nurani Müdafa

Müellifi: Bediüzzaman Said Nursî

Son Yazılar

Hepsini Gör

コメント


bottom of page