top of page
  • Abdulkadir Çelebioğlu

SAİD ÖZDEMİR AĞABEY'DEN HATIRALAR"Risale-i Nur'u okudukça o kadar ona bağlanıyorum ki, bin tane canım olsa ona fedaya hazırlanarak bütün kâinata belki on sekiz bin âleme ilan ve neşretme aşk ve şevkiyle doluyorum.

Saniyen: Hatta bundan bir müddet evvel kat'î olarak karar verdim ki, Risale-i Nur'u bütün dünyaya ilan ve neşredeceğim. Hem gizli olarak değil, açıktan."

M. Said Özdemir Ağabey (rh)


«Çok insanların hidayetine vesile olan  en güzel bir kitap. Aynı zamamda sadaka hükmünde oluyor.

Malumunuz Hadîs-i Şerîf var "Sadaka belayı def' eder."

Bugün Risale-i Nur Neşredildiği insanlara dağıtıldığı verildiği zaman musibetler felaketleri Cenâb-ı Hak def ediyor. Ve umumi bir saadete sevk ediyor.

Benim kanaatim şu bugün Risale-i Nur Türkiye'de en ufak köylere kadar gitmiş olup okunması en azından on bin yerde, mekanda Risale'i Nur okunuyor. Bu en büyük bir sadaka hükmünde oluyor. Bu sadakadan dolayı Cenabı Hak memleketi büyük felaket ve musibetlerden koruyor.»

M. Said Özdemir Ağabey (rh)


Said Özdemir Ağabey bir gün dedi ki;

"Bir yere gideceğiniz zaman, hizmete niyet edin ki, yaptığınız o iş güzel bir niyetle ibadet hükmüne geçsin."

(Nakleden: Muhammed Numan Özel

Kayıt Tarihi: 22.07.2021)


Said Özdemir Ağabey hayatta iken ona, "Sikke-i Tasdiki Gaybî" eseri için "Bunu basalım herkes basıyor" denilince Said Özdemir Ağabey de şu cevabı verir;

"Üstad bana 'Bunu ehass-ı havassa ver' dedi. Ben nereden bulacağım onları!"

(Nakleden: Muhammed Numan Özel

Kayıt Tarih: 10.08.2020)


Said Özdemir Ağabey, yeni yazı ile Sikke-i Tasdik-i Gaybî'yi bastırıyor.

Daha sonra bu kitaplar polislerin ellerine geçiyor, 3 defa. Aynı kitaplar.

Bunun üzerine Üstâd Bediüzzaman Hazretleri, Said Özdemir Ağabey ile görüştüğünde "Said kardeşim! Bu eser mahrem bir eserdir. Bunu 'Ehass-ı havassa' ver. Yeni yazıyla bir daha neşretme." diyor.

(Nakleden: Muhammed Numan Özel

Kayıt Tarih: 18.03.2021)


Merhum Said Özdemir Ağabey anlatıyor;

Üstâd'ımız Bediüzzaman Hazretleri demiş ki;

"Risale-i Nur, Anadolu'da tutmazsa kıyameti bekleyin."

Said Özdemir Ağabey bunu anlattıktan sonra dedi ki; "Elhamdülillah tuttu."

Bunu anlattığı yıl, 2012 idi.

(Nakleden: Muhammed Numan Özel

Kayıt Tarih: 10.08.2020)

Selam ve dua ile.

Nurani Müdafa

Nakilleri Kaydeden: Abdulkadir Çelebioğlu

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page